In een volgelopen Arcatheater in Gent werd het nieuwe boek ‘Israël & Palestina. De kaarten op tafel’ van onze beleidsmedewerker Brigitte Herremans en filosoof Ludo Abicht voorgesteld. Beide auteurs en journaliste Ine Roox gingen met elkaar in gesprek onder leiding van Phara De Aguirre.

Boekvoorstelling Brigitte Herremans en Ludo Abicht

Als inleiding op het panelgesprek schetste Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, onze visie op de Israëlisch-Palestijnse kwestie. We publiceren haar tekst hier integraal.

Bijdragen tot een beter begrip van de Israëlisch-Palestijnse kwestie

"Dit boek is een mooie kans voor Broederlijk Delen om onze visie op een andere manier toe te lichten en bij te dragen tot een beter begrip van de Israëlisch-Palestijnse kwestie. We tonen aan dat het in wezen om een territoriaal conflict gaat: een strijd tussen twee nationale bewegingen om zelfbeschikking in hetzelfde gebied."

"Broederlijk Delen steunt al sinds de jaren '90 Israëlische en Palestijnse vredes- en mensenrechtenorganisaties, vanuit de overtuiging dat solidariteit met vredeskrachten broodnodig is. Sinds 2001 kozen we ervoor om niet alleen programma’s te ondersteunen, maar eveneens ook van sensibilisering en beleidsbeïnvloeding een speerpunt van onze werking te maken. Vrede wordt pas mogelijk als de politieke wil aanwezig is. Om grotere impact te realiseren, bundelen we onze krachten met die van Pax Christi Vlaanderen."

Polarisatie leidt de aandacht af van de kern van de zaak

Boekvoorstelling Brigitte Herremans Ludo Abicht - inleiding Lieve Herijgers"Het Israëlisch-Palestijns conflict is een thema dat polariseert en hevige debatten veroorzaakt. (Dit mochten wij de afgelopen weken nogmaals ondervinden naar aanleiding van de uitwijzing van Brigitte). We betreuren dat, want deze polarisatie leidt de aandacht af van de kern van de zaak: de systematische schendingen van het internationaal recht en het uitblijven van een Palestijnse staat." 

"Op basis van onderbouwde expertise en een goed doordachte visie willen wij het debat in Vlaanderen voeden en beleidsmakers tot keuzes en actie dwingen. Het internationaal recht wordt niet nageleefd. Wij veroordelen zowel de schendingen door het Israëlische leger als door Palestijnse gewapende groeperingen. Tegelijkertijd benadrukken we dat Israël een grotere verantwoordelijkheid heeft voor het aanhoudende conflict. Al bijna 50 jaar bezet het de Palestijnse gebieden en maakt het de oprichting van een Palestijnse staat onmogelijk. Met als gevolg dat een grote groep Palestijnen er amper, of niet meer in lukt een waardig leven uit te bouwen."

"Deze feiten zijn bekend, maar niet onbetwist. Toch is er internationaal een consensus over de noodzaak van een tweestatenoplossing en trekken steeds meer beleidsmakers aan de alarmbel. Elke dag creëert Israël immers nieuwe feiten op het terrein: nederzettingen, outposts, confiscatie van Palestijns land, verstrenging van de blokkade van Gaza."

"Israël geniet echter onschendbaarheid en heeft bevoorrechte politieke en economische relaties met de Europese Unie. Toch stelt de EU bitter weinig voorwaarden aan zijn geprivilegieerde partner. Waar blijven moedige maatregelen om de politieke druk op te voeren om zo tot een oplossing te komen?"

De hoop levendig houden

"Samen met vele nationale en internationale ngo’s zijn we kritisch over het vredesproces en de falende diplomatie. Toch benadrukken we dat vrede in Israël en Palestina geen ijdele droom is, dat er aan beide kanten krachten op het terrein zijn die de hoop levendig houden. Als ontwikkelingsorganisatie zetten wij in op de ondersteuning van en solidariteit met deze vredes-activisten."

"De vele positieve reacties die we de afgelopen weken mochten ontvangen, tonen dat deze solidariteit ook hier in Vlaanderen gesmaakt wordt. Het is dit engagement, deze solidariteit die mij, maar ook ons als organisatie, blijft oproepen om niet te rusten vooraleer een duurzame vrede voor het volk van Israël en het Palestijnse volk werkelijkheid is geworden."

Lieve Herijgers

3 oktober 2016

boekvoorstelling 'Israël & Palestina' (Brigitte Herremans & Ludo Abicht)