06 november 2017 - Klimaat - Nicaragua

Alejandro Alemán, klimaatexpert van het Centro Humboldt, partner van Broederlijk Delen in Nicaragua, is tevreden. En daar heeft hij alle reden toe.

In de aanloop naar de 23e klimaattop, die doorging tussen 6 en 17 november in Bonn, bevestigde president Daniel Ortega dat zijn land op 22 november 2017 toetreedt tot het internationale klimaatakkoord. Hiermee is Nicaragua het 169e land dat het Akkoord van Parijs zal ondertekenen en ratificeren. De VS is samen met Syrië het enige land dat het akkoord niet onderschrijft. 

Alejandro Alemán, Centro Humboldt, Nicaragua, klimaatakkoord

Gaat het akkoord ver genoeg?

In 2015 sprak president Ortega de algemene vergadering van de VN nog toe met de boodschap dat Nicaragua niet zou toetreden. De reden? Hij vond dat het akkoord niet ver genoeg gaat. Volgens hem moeten de rijke landen hun uitstoot van broeikasgassen inperken.

Ook pleitte hij voor een schadeloosstelling aan de landen die het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering, zonder er zelf oorzaak van te zijn. Nicaragua zelf staat volgens de Global Climate Risk Index op de vierde plaats in de lijst van meest kwetsbare landen voor klimaatverandering. Tegelijk is het één van de landen met de laagste uitstoot aan broeikasgassen per capita.

De rol van Centro Humboldt

Centro Humboldt is een gerenommeerde milieuorganisatie. Zij volgt de klimaatveranderingen in Nicaragua nauwgezet op. Daarvoor rekent de organisatie op een heel netwerk aan promotoren. Tot in de afgelegen boerengemeenschappen houden deze zorgvuldig de hoeveelheid neerslag en temperatuurschommelingen bij.

Zo systematiseert de organisatie de lokale kennis over klimaatfenomenen. Dan denken we bijvoorbeeld aan de bloei van bepaalde planten of het gedrag van vogels. En dat is belangrijk, want die factoren kunnen periodes van droogte of zware regen voorspellen. Het uiteindelijk doel? Werken aan meer weerbaarheid. 

Promotor, Centro Humboldt, Nicaragua, klimaat, klimaatakkoord

 

Deel van een groter geheel

Tegelijk maakt de organisatie deel uit van ANACC, een brede klimaatcoalitie van organisaties. Deze werkt op lokaal, nationaal en internationaal vlak aan bewustmaking rond klimaatverandering. Ook eist de coalitie maatregelen om de gevolgen van die verandering op te vangen. 

Een stap vooruit

Alemán benadrukt dat de toetreding tot het klimaatakkoord een belangrijke stap is voor Nicaragua. "We maken nu ook formeel deel uit van de internationale gemeenschap die klimaatverandering als globaal probleem wil aanpakken", zegt hij.

Volgens hem is het akkoord verre van perfect. Toch blijft het een belangrijk kanaal om op te roepen tot meer solidariteit met de meest kwetsbare landen. Daarnaast verplicht het de Nicaraguaanse regering ook om werk te maken van een gedegen nationaal beleid over klimaatverandering. Daarbij hoort ook een nationaal klimaatadaptatieplan.