26 maart 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

In maart 2010 vonden in de VN-Veiligheidsraad de discussies plaats rond de toekomst van de VN vredesmissie in Congo Monuc.

De leden van de Veiligheidsraad hielden er uiteenlopende visies op na. Bovendien maaket de Congolese regering zelf duidelijk dat ze Monuc graag snel ziet vertrekken, liefst nog voor de presidentsverkiezingen van 2011.

Tijdslijn en strategie nodig

EurAc, het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika, en haar leden oinden het nog te vroeg voor een terugtrekking van Monuc. De blauwhelmen kunnen uiteraard niet eeuwig in Congo blijven, een duidelijke strategie en tijdslijn voor het vertrek van Monuc moeten opgesteld worden in samenspraak met de Congolese regering. Maar deze moeten gebaseerd zijn op objectieve parameters.

Zo moet er verder werk gemaakt worden van een hervorming van de veiligheidssector, opdat het Congolese leger niet langer een bedreiging vormt voor de bevolking, maar juist in staat is de bevolking en het territorium te verdedigen. De conflictzones moeten ook verder gestabiliseerd worden, en daarvoor blijft voorlopig de aanwezigheid van Monuc nodig. Verder moet Monuc ook verhoogde inspanningen leveren voor de ontwapening en terugkeer van buitenlandse rebellen.

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, beiden lid van EurAc, ondersteunen de oproep van EurAc aan de EU en de Europese leden van de VN Veiligheidsraad om een weloverwogen beslissing rond de toekomst van Monuc te nemen.