24 september 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Ontgoocheling over de evolutie in Congo: dit was op 23 september 2010, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York, de boodschap van Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere aan zijn Congolese homoloog Alexis Thambwe.

Hierbij verwees de Belgische Minister naar het uitstel van de lokale verkiezingen tot 2012-2013, het onderzoek naar de moord op mensenrechtenactivist Floribert Chebeya en de recente massaverkrachting in Oost-Congo. Het zal niet verbazen dat de Congolese autoriteiten de kritiek, die ook bij andere internationale donoren leeft, niet hartelijk zullen onthalen. Toch heeft België als donor reden om bezorgd en ontgoocheld te zijn over de gang van zaken in de DR Congo.

Prominente plaats

De Regio van de Grote Meren en vooral Congo nemen een prominente plaats in het Belgisch buitenlands- en ontwikkelingsbeleid. Het beleid heeft de grote uitdaging om bij te dragen tot vrede en veiligheid, democratisering, respect voor mensenrechten en socio-economische ontwikkeling voor de Congolese bevolking.

Zonder uit het oog te verliezen dat de opbouw van een democratische, welvarende staat met een goed functionerende veiligheidssector (leger, politie, rechtssysteem) een proces van lange adem is, zien we dat Congo te weinig vooruitgang, en op sommige plaatsen zelfs achteruitgang, boekt in het domein van mensenrechten en veiligheid.

Voortrekkersrol

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen verwelkomen de tussenkomst van Minister Vanackere en vragen dat de (ontslagnemende en nieuwe) federale regering kiest voor een respectvolle, kritische en constructieve dialoog met de Congolese autoriteiten, en een voortrekkersrol opneemt binnen de EU, zeker tijdens het voorzitterschap, om de mensenrechten- en de veiligheidssituatie in Congo positief te beïnvloeden.