26 augustus 2019 - Natuurlijke rijkdommen

22 augustus 2019 – Ons huis staat in brand. In het Amazonewoud in Brazilië woeden momenteel de ergste branden in jaren. De Latijns-Amerikaanse Bisschoppelijke Raad toont haar solidarideit en roept op tot actie.

Geconfronteerd met de vreselijke vuurzee, die enorme gebieden in Alaska, Groenland, Siberië, de Canarische Eilanden en vooral in de Amazoneregio verteert, willen wij, bisschoppen uit Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied, onze diepe bezorgdheid uitdrukken over de ernst van deze tragedie, met niet alleen een lokale en zelfs niet eens regionale impact, maar met planetaire proporties.

De hoop van de aanstaande bisschoppensynode over de Amazone, die paus Franciscus heeft bijeengeroepen, is omgeslagen in diep verdriet vanwege die enorme tragedie voor de natuur. Aan onze inheemse broeders die in dat geliefde regenwoud wonen, drukken we onze betrokkenheid uit en we sluiten onze stemmen aan bij die van hen om naar de wereld te schreeuwen voor solidariteit en onmiddellijke aandacht voor deze verwoesting.

Het werkdocument van de Amazonesynode waarschuwde al profetisch: "In het Amazoneregenwoud, dat van levensbelang is voor de planeet, werd een diepe crisis veroorzaakt door een langdurige menselijke tussenkomst, waarin een 'wegwerpcultuur' (LS 16) en een uitputtingsmentaliteit overheersen. De Amazone is een regio met een rijke biodiversiteit, die multi-etnisch, multicultureel en multireligieus is. Een spiegel voor de hele mensheid die, ter verdediging van het leven, structurele en persoonlijke veranderingen van alle mensen, landen en de Kerk vereist. Die realiteit reikt veel verder dan het strikt kerkelijke veld van de Amazone, omdat het focust op de universele Kerk en ook op de toekomst van de hele planeet."

Wij dringen bij de regeringen van de Amazonelanden, vooral van Brazilië en Bolivia, bij de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap erop aan om serieuze maatregelen te nemen om de longen van de wereld te redden. Wat gebeurt met de Amazone is niet alleen een lokaal probleem, maar heeft een wereldwijd bereik. Als de Amazone lijdt, lijdt de hele wereld.

Herinnerend aan de woorden van paus Franciscus, willen we "iedereen die een verantwoordelijke positie bekleedt op economisch, politiek, sociaal gebied, alle mannen en vrouwen van goede wil, met aandrang vragen: laten wij hoeders zijn van de schepping, van Gods plan dat ingeschreven is in de natuur, behoeders van de ander en van het milieu; laten we niet toestaan dat de tekenen van vernietiging en dood het pad van deze, onze wereld vergezellen."

Getekend,

Mgr. Miguel Cabrejos Vidarte o.f.m., aartsbisschop van Trujillo (Peru) en voorzitter van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie.
Kardinaal Odilo Pedro Scherer, aartsbisschop van São Paulo (Brazilië), eerste vicepresident.
Kardinaal Leopoldo José Brenes Solórzano, aartsbisschop van Managua (Nicaragua), tweede vicepresident.
Mgr. Rogelio Cabrera López, aartsbisschop van Monterrey (Mexico) en voorzitter van de Raad voor Economische Zaken.
Mgr. Juan Carlos Cárdenas Toro, hulpbisschop van Cali (Colombia), secretaris-generaal.