26 oktober 2018 - Klimaat

Na het recente IPCC-rapport, over de noodzaak voor een beleid dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5 graden, roepen zes voorzitters van continentale bisschoppenconferenties politici op om te werken aan een ambitieuze implementatie van het verdrag van Parijs voor mens en planeet. Ze willen dat de volgende Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP24, Katowice, Polen, december 2018) een mijlpaal wordt op de weg die in 2015 in Parijs werd ingeslagen.

Hun inspiratie halen ze bij van talloze klimaatactivisten, binnen en buiten de katholieke gemeenschap, die met hun werk de van de Paus uit Laudato Si’ verspreiden. In hun oproep vragen ze snelle en radicale veranderingen, en om te weerstaan aan de verleiding van snelle technologische lapmiddelen. Kerkleiders uit Latijns-Amerika, Azië, Afrika, Oceanië en Europa roepen gezamenlijk de regeringen op om concrete maatregelen te nemen voor een eerlijkere verdeling van de hulpmiddelen en de verantwoordelijkheden, waarbij de “grote vervuilers politieke verantwoordelijkheid opnemen en hun klimaatfinancieringsbeloften inlossen”.

De oproep is draait rond enkele centrale punten:  de opwarming van de aarde onder 1,5°C houden; opschuiven naar duurzame levensstijlen; de kennis van inheemse volkeren respecteren; een financiële paradigmashift implementeren, in lijn met de mondiale klimaatakkoorden; de energiesector transformeren door een eind te maken aan het tijdperk van de fossiele brandstoffen en een transitie naar hernieuwbare energie; en de landbouwsector herdenken om te verzekeren dat die voorziet in gezonde en toegankelijke voeding voor iedereen, met een speciale nadruk op het bevorderen van agro-ecologie.

Deze verklaring is een duidelijke blijk dat de mondiale katholieke Kerk zich engageert tot versnelde actie voor klimaatrechtvaardigheid. Kerkleiders herhalen de nadruk die Paus Franciscus legt op de urgentie van de klimaatcrisis. Elke minimale verhoging op de mondiale thermometer is een tragedie voor de meest kwetsbaren, en we mogen geen enkel ogenblik verliezen om oplossingen te vinden voor hen en voor de generaties na ons. De vraag is wanneer politieke leiders de uitdaging zullen aannemen”, zegt Tomás Insua, Executive Director van de Global Catholic Climate Movement.

Met deze verklaring herbevestigen de kerkleiders ook hun engagement om doortastende stappen te zetten richting duurzaamheid, een beslissende bijdrage naar klimaatrechtvaardigheid toe. Over de hele wereld is de Kerk bezig met concrete initiatieven om over te gaan naar duurzame gemeenschappen en levensstijlen, inclusief een mondiale beweging voor het afstoten van fossiele brandstoffen, en een groeiend engagement in het Scheppingsseizoen.

De oproep werd op 26 oktober in Rome gelanceerd en ondertekend door Angelo Cardinal Bagnasco, voorzitter van CCEE, aartsbisschop van Genoa; Oswald Cardinal Gracias, voorzitter van FABC, aartsbisschop van Mumbai; Peter Loy Chong, voorzitter van FCBCO, aartsbisschop van Suva;  Jean-Claude Hollerich, voorzitter van COMECE, aartsbisschop van Luxembourg; Gabriel Mbilingi, voorzitter van SECAM, aartsbisschop van Lubango; and Rubén Cardinal Salazar Gómez
voorzitter van CELAM, aartsbisschop van Bogota.

Deze verklaring wordt ondersteund door de katholieke netwerken CIDSE, Caritas Internationalis en Global Catholic Climate Movement.