In november bezocht Hannelore Smits, verantwoordelijk voor de jongerenwerking van Broederlijk Delen, Peru.

Ze reisde samen met vrijwilligster Michelle Hendrickx (22). Michelle ging eerder met Broederlijk Delen mee op Wereldkamp.

Hoofddoel van de reis was de deelname aan een driedaagse jongerenbijeenkomst in Abancay, provincie Apurimac in Peru. Jongeren uit Peru, Colombia, Guatemala, Bolivia en België kwamen er samen om te spreken over de problemen die gemeenschappen ondervinden door mijnbouw.

Gezamenlijke strijd

Hoewel de jongeren uit verschillende landen komen, maken zij veelal hetzelfde mee. Hannelore: "De bijeenkomst inspireerde de jongeren. Het viel me op hoe sterk alle jongeren bezig zijn met het behouden van hun cultuur. Dat is geen gemakkelijke opgave. Tijdens de bijeenkomst leerden zij dat ze niet alleen staan in hun strijd."

Klimaatmars Peru

Thema’s die aan bod kwamen tijdens de workshops en discussies waren ontginning van natuurlijke rijkdommen, cultuur, gendergelijkheid, mensenrechten en jongerenorganisaties.

Hannelore: "Ik heb veel opgestoken over hoe jongeren denken, wat we weer kunnen verwerken in onze programma's. De jongeren die we ontmoet hebben, deelden interessante ideeën over de vorm die Noord-Zuid werking in de toekomst kan aannemen. Daar gaan we nu concreet mee aan de slag."

Verzet tegen destructieve mijnbouwprojecten

Samen met de groep internationale deelnemers brachten ze ook een bezoek aan mijnregio Espinar, waar partnerorganisaties van Broederlijk Delen sterk op inzetten. 33 jaar geleden begon daar het enorme mijnbouwproject Tintaya. Hannelore: "Het contrast tussen de mooie natuur in de regio, en de verwoesting die de mijnbouw achterlaat, is schokkend." 

De jongeren die wij ontmoetten begrijpen dat het allemaal over dezelfde strijd gaat

Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties begeleiden gemeenschappen die er bewust voor kiezen om hun eigen plannen te realiseren en zich inzetten voor lokale ontwikkeling zonder mijnbouw. De partnerorganisaties informeren de gemeenschappen ook over de alternatieven die ze hebben als ze niet kiezen voor mijnbouw, en begeleiden hen bij het succesvol uitbouwen van die alternatieven.
 
Daarnaast bezochten Hannelore en Michelle ook verschillende partnerorganisaties van Broederlijk Delen in Lima en leerden hierdoor meer over Noord-Zuid solidariteit en de rol die jongeren hierin kunnen spelen.

Klimaatverandering geen geïsoleerd probleem

Michelle en Hannelore sloten hun reis af met een bezoek aan het indrukwekkende Machupicchu. Michelle: "Machupicchu was een mooie afsluiter van onze reis, maar wat ik vooral mee naar huis neem is alles was bewust niet aan meneer en mevrouw toerist wordt getoond. Een verhaal van enerzijds uitbuiting van mens en aarde, onderdrukking en ongelijkheid en anderzijds strijdkracht, toekomstvisie en solidariteit."
 
Zondag 29 november, aan het einde van de jongerenbijeenkomst werd er een klimaatmars georganiseerd. Opvallend hierbij was dat de gebruikte slogans en liedjes over veel meer gingen dan dit ene klimaatakkoord en de opwarmingsgrens van 2°C .

De jongeren zien het klimaatprobleem niet los van armoede, internationale vrijhandel, ongelijkheid, honger en genderproblematiek. Ze leggen verbanden. Michelle: "De jongeren die wij ontmoetten begrijpen dat het allemaal over dezelfde strijd gaat, een inzicht dat ons nog te vaak ontbreekt."