06 februari 2018 - Bolivia

Ik ben Jacilda en mijn droom is om veel vrouwen te zien opbloeien als leiders van mijn volk, de Weenhayek. Nu is het soms vermoeiend om als enige vrouw de leiding te nemen, maar ik zie dat de jonge meisjes hun angst verliezen. Ik hoop dus dat ze in de toekomst een grotere rol zullen spelen.

Ik ben Victoria en ik droom ervan een organisatie op te richten die met vrouwen en jongeren werkt. Samen met vrijwilligers die zich hier 100 % voor inzetten, hoop ik dat we kunnen werken aan een  toekomstvisie voor ons departement Oruro dat niet alleen van mijnbouw afhankelijk is.

Zo’n twintig vrouwen uit verschillende streken van Bolivia kwamen samen in Santa Cruz en deelden hun ervaringen en dromen met elkaar. Ieder van hen is betrokken bij vormingstrajecten voor vrouwen uit inheemse en boerenorganisaties: sommigen als inheemse leidsters, anderen werken mee aan projecten van ngo’s. Het doel van deze bijeenkomst? Ervaringen delen, leren van elkaar en samen nadenken over politieke eisen.

Om elkaar beter te leren kennen, bracht elke vrouw een voorwerp mee als persoonlijk kenmerk. De handgewoven tasjes, bloemen en sieraden die de vrouwen meebrachten, zorgden ervoor dat ze gedurende de bijeenkomst herinnerd werden aan hun herkomst.

“‘s Avonds vertelden we over vrouwen die ons geïnspireerd hebben in ons leven,” vertelt Suzanne Kruyt, lokaal verantwoordelijke van Broederlijk Delen. “Samen maakten we een tijdlijn met de namen van onze vrouwelijke voorbeeldfiguren en de eigenschappen die deze vrouwen zo inspirerend maken. We spraken ook over de methodes die we gebruiken om vorming te geven en hoe belangrijk het is om deze aan te passen aan het doelpubliek.”

In een inheemse context is het namelijk niet evident om over thema’s als feminisme of gender te spreken. De uitdaging bestaat erin om op zoek te gaan naar concepten en werkvormen die goed aansluiten bij de eigen culturele identiteit en sociale realiteit. Lokaal en horizontaal werken en creatieve uitingsvormen zoals theater zijn daar belangrijke elementen van.

De Boliviaanse vrouwen gaven ook duidelijk aan dat ze niet alleen hun eigen rechten willen versterken, maar dat ze zich ook willen inzetten voor thema’s die de hele gemeenschap aangaan, zoals landrechten, milieu en politieke deelname. Als vrouw politiek actief zijn in Bolivia brengt moeilijkheden met zich mee. Iedereen werd al wel eens geconfronteerd met de spanningen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Daarom is het ook belangrijk dat ze onderling manieren delen om met deze moeilijkheden om te gaan.

“Aan het einde van de bijeenkomst zetten de vrouwen een gezamenlijke agenda op voor 2018. Het werd nog maar een duidelijk hoeveel we van elkaar kunnen leren en hoeveel kracht we putten uit dit soort bijeenkomsten”, besluit Suzanne.

In elke streek brengt Broederlijk Delen de verschillende lokale partnerorganisaties bijeen om ervaringen uit te wisselen. Samen stellen we concrete doelen op. We delen kennis en stimuleren onderlinge samenwerking en netwerking. Zo zijn ze beter in staat om hun doelstellingen te realiseren en de rechten van de lokale bevolking te verdedigen.