05 september 2017 - Campagne - Burkina Faso

Lore, vrijwilliger voor Broederlijk Delen in Burkina Faso, gaat langs bij Amssetou, onze campagnefiguur van 2017. Dankzij de steun van Broederlijk Delen en onze plaatselijke partnerorganisatie ADIF heeft Amssetou heel wat kunnen verwezenlijken.

Bourzanga, één jaar later

Amssetou Badini is ADIF-animatrice met aanstekelijk enthousiasme, de bruisende centrale figuur van de Broederlijk Delencampagne 2017. We maakten kennis met haar en haar familie, maar ook met het schapenkrediet, technieken voor het herwaarderen en duurzaam bewerken van landbouwgrond, het probleem van verzekerde toegang tot die grond, ...

Ik ben in Bourzanga, het dorpje van Amssetou in het noorden van Burkina Faso. Een jaar geleden kwam ik haar en haar familie hier voor het eerst bezoeken. Ik word verwelkomd met een brede glimlach en een grote beker water. Vanuit mijn blauwe plastieken tuinstoel kijk ik uit over een terrein dat de afgelopen twaalf maanden een grondige transformatie onderging: een stevige muur en rode poort garanderen wat meer familiale privacy, de huizen werden vervangen door stevigere versies, de familie hoeft niet langer aan te kloppen bij de buren om hun douche te gebruiken.

Eén lap grond, verschillende activiteiten

Het terrein is een toonbeeld van diversifiëring van activiteiten, één van de sleutelprincipes van ADIF’s visie. Ik moet oppassen om niet over één van de tien schapen (een ware verdubbeling!) te struikelen, terwijl ik me een weg baan langs de composthoop en de moringabomen, de vruchten van een kersvers ADIF-project.

De vrouwenorganisatie stelt zaden ter beschikking en spoort haar leden aan om moringa-, mango-, citroenbomen en baobabs te planten. Enerzijds houden de wortels van deze bomen de bodem vast en zorgen ze voor een groeiende biodiversiteit, die dan weer de vruchtbaarheid van de landbouwgrond ten goede komt. Anderzijds zorgen de vruchten en bladeren van deze bomen voor een gevarieerd en voedzaam dieet en kunnen de overschotten verkocht worden. Zo maakten de vrouwen onder andere ook zeep en balsem met moringabladeren.

campagne, Burkina Faso, Amssetou,

Nieuwe kredietsystemen

De vrouwen van Bourzanga zitten verre van stil. Na het schapenkrediet, dat blijft rollen, lanceerde ADIF in januari ook een nieuwe vorm van aangepast krediet- en stockagesysteem: 'warrantage'.

Na het oogsten kunnen landbouwers zakken graan stockeren, al dan niet in ruil voor een krediet dat ze met geringe interest terugbetalen wanneer ze de gestockeerde granen recupereren uit het magazijn. Enerzijds biedt dit toegang tot een beetje kapitaal, anderzijds zorgt het systeem ook voor een vorm van voedselzekerheid, een garantie dat aan een deel van de graanvoorraad niet geraakt kan worden vóór een welbepaald moment.

De vrouwen hebben een stem

Haar bijdrage aan een verbeterde productie en het familiale budget geeft de vrouw meer stem in familie en gemeenschap. Die stem lieten de vrouwen van ADIF ook horen wanneer ze de oppervlakte van hun tuinbouwgronden jaar na jaar zagen verkleinen. Met resultaat. De vrouwen kregen van een grondbezitter een ander, groter terrein ter beschikking.

Een werkelijk verzekerde toegang tot grond is voor vrouwen en jongeren jammer genoeg nog nietvanzelfsprekend, waardoor de motivatie voor het duurzaam bewerken ervan niet altijd even groot is. Toch merk ik dat gewassen worden geroteerd en dat van chemische herbiciden of pesticiden geen sprake is op Amssetou’s veld. “Ça dégrade le sol”, zegt ze. Op de plek waar ik vorig jaar gierst van gras probeerde te onderscheiden, sta ik dit jaar bonenplanten te bevrijden van verstikkende grassen. 

Lore Raport, vrijwilliger Broederlijk Delen in Burkina Faso

 

Lees meer over Amssetou of over onze 'Stort regen'-camapgne voor Burkina Faso.