02 april 2018 - Recht op voedsel

Brussel,  2 april 2018 –  Het afgelopen weekend hebben we de campagne "Help honger de wereld uit! afgesloten. Die focuste op de bestrijding van honger op lange termijn. Wereldwijd lijden 1 op 9 mensen honger terwijl er meer dan voldoende voedsel  beschikbaar is. “Dit onrecht heeft veel mensen diep geraakt en hen aangezet om samen met ons een succesvolle campagne te voeren,” zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen. Volgens de prognose op basis van de huidige resultaten zal de opbrengst ruim 3 miljoen euro bedragen. 

Honger is een onrecht.

815 miljoen mensen lijden honger. Dat is één op negen. De meerderheid van hen zijn boeren in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd om de hele wereldbevolking bijna twee keer te voeden. Dat zien we ook in ons campagneland Oeganda.
Hoewel dit land zeer vruchtbaar is en voldoende voedsel produceert, is 1 op 4 gezinnen er ondervoed. “De landbouwfamilies produceren slechts één of twee gewassen en verdienen onvoldoende geld om extra eten te kopen. Daardoor zijn hun maaltijden zeer eenzijdig, met op termijn ondervoeding tot gevolg. En, zoals op wereldvlak, trekt de Oegandese overheid de kaart van een op export gerichte landbouw in plaats van de eigen voedselzekerheid prioriteit te geven. Nochtans kan men honger en ondervoeding terugdringen door in te zetten op kleinschalige landbouw en de ondersteuning van lokale markten, in Oeganda en in de hele wereld,” zegt Katelijne Suetens, beleidsmedewerker recht op voedsel bij Broederlijk Delen. 

Geen campagne zonder vrijwilligers en schenkers 

De afgelopen weken zetten vele duizenden vrijwilligers opnieuw hun schouders onder de campagne. Ze organiseerden meer dan duizend acties ten voordele van Broederlijk Delen zoals info-avonden, huis-aan-huis-acties, Koffiestops, solidaire maaltijden, solidariteitstochten, narcissen- en wenskaartenverkoop. Volgens de prognose op basis van de huidige resultaten zal de opbrengst ruim 3 miljoen euro bedragen. “Voor zoveel engagement en inzet wil ik al onze vrijwilligers en onze schenkers oprecht bedanken. Zonder hun inspanningen hadden we geen campagne. Dankzij hen kan Broederlijk Delen zich blijven inzetten voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid, in Oeganda en in de andere landen waar we actief zijn,” zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Geen honger meer? 

Met de opbrengst van deze campagne ondersteunt Broederlijk Delen samen met lokale partnerorganisaties meer dan 200.000 kleinschalige landbouwfamilies zodat ze hun gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd én gezond eten. 
Dat doen ze door de lokale boeren betere landbouwtechnieken aan te leren, hen op een duurzamere manier verschillende gewassen te laten kweken, spaargroepen te promoten  en uitwisseling van kennis te organiseren.  Maar dit is niet voldoende om de tweede duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) ‘Geen Honger’ tegen 2030 te realiseren. Honger de wereld uit krijgen is vooral een politieke keuze. 
Broederlijk Delen vraagt Vlaamse, Belgische en Europese politici om wereldwijd werk te maken van een voedsel- en landbouwbeleid dat goed is voor natuur en klimaat, dat wereldwijd een eerlijk loon garandeert voor landbouwers, dat investeert in boeren die produceren voor de lokale markt en die de productie van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor iedereen. Op World Hunger Day (28 mei) zullen we hen daar op aanspreken. De petitie is nog steeds te ondertekenen op www.watishonger.be

Bekijk onze bedankclip 2018.

Enkel voor journalisten: vrij te gebruiken beeldmateriaal (foto’s en video) over de voorbije campagne ‘Help honger de wereld uit!’ kan je downloaden via deze LINK Gelieve voor de foto's C Thomas De Boever te vermelden.

Karel Ceule
Persverantwoordelijke Broederlijk Delen
M: + 32 (0) 476 330 221