14 november 2016 - Klimaat - Colombia

Carlos Enrique Corredor Jimenez is econoom en hoogleraar aan de Universidad del Cauca in Colombia. Hij wil voorbijgaan aan de Westerse, economische invulling van het concept 'ontwikkeling' en verder kijken naar mogelijke alternatieven. Daarin ziet hij een rol weggelegd voor het Latijns-Amerikaanse "buen vivir" of "het goede leven". 

Carlos Corredor, buen vivir, Colombia
In het tijdschrift Tertio van maart 2016 zei Corredor: “Niet alles aan het kapitalisme is slecht. We hebben er onze welvaart en infrastructuur aan te danken. Maar we mogen niet blind zijn voor de ongelijkheid, de uitsluiting en de milieuschade. Omdat alleen rendement telt, gaat het kapitalisme al te vaak gewelddadig om met mens en natuur. Zoeken hoe de uitwassen te vermijden, is geen strijd van David tegen Goliath."

Niet alles aan het kapitalisme is slecht. We hebben er onze welvaart en infrastructuur aan te danken. Maar we mogen niet blind zijn voor de ongelijkheid, de uitsluiting en de milieuschade.

Het economische systeem herdenken

"Als je alles wat kan en bestaat in kaart brengt, ontdek je dat er meer mogelijk is dan je dacht. Daarom is ons werk cruciaal. We verbinden de wetenschappelijke en de politieke reflectie en hebben oor voor existentiële, ecologische, culturele, sociale, spirituele en economische invalshoeken. We zetten in op een langetermijndenken dat rekening houdt met de toekomstige generaties en het klimaat”.

“Ik denk dat het bijschaven van het kapitalisme niet volstaat. We moeten het hele economische systeem herdenken zodat mens en natuur weer centraal staan en niet het geld. We kunnen niet blijven groeien, het is tijd om terug te krimpen."

"Sommigen spreken over een ethiek van het genoeg. Vanuit het buen vivir gedacht, is het tijd voor een nieuw evenwicht en meer harmonie tussen mens en natuur, en tussen de mensen onderling. Dat bewerkstelligen is een zaak van spiritualitiet.”