09 juni 2015 - Recht op voedsel - Jo Dalemans

Tussen 6 en 14 juni vindt de elfde Bioweek plaats, een jaarlijkse actie van Bioforum. Het doel is om biolandbouw en -voeding meer onder de aandacht te brengen.

Dat wil Bioforum doen via allerlei toegankelijke activiteiten, waaronder biofietstochten, biobedrijfsbezoeken, biokookworkshops en biobabbels. Broederlijk Delen steunt dit initiatief voluit.

Biolandbouw zit in de lift in Vlaanderen. De afgelopen jaren kwamen er meer bedrijven, meer bewerkte oppervlakte en meer consumenten bij. Bijna 9 op de 10 Belgische gezinnen koopt wel eens een bioproduct. Is zo’n bioweek dan nog wel nodig?

Biolandbouw bij ons

Toch wel. Het marktaandeel van biologische verse producten steeg tot 2,3 %. Dit wil dus ook zeggen dat 97 % van de verse producten geen bio is, waar alle voordelen van biologische landbouw niet gelden.

Van het Vlaamse landbouwareaal wordt amper 1 % voor biolandbouw gebruikt tegenover bijna 6 % in Europa. Nochtans stelt ook de Vlaamse overheid dat biologische landbouw een voorbeeld- en hefboomfunctie heeft die essentieel is in de evolutie naar een duurzame landbouw in Vlaanderen.

De biologische landbouw heeft belangrijke troeven op het vlak van de bodemvruchtbaarheid, het voorkomen van overbemesting, biodiversiteit en diergezondheid.

De biologische landbouw draagt niet bij aan de verontreiniging door chemische gewasbeschermingsmiddelen, luchtverontreiniging noch aan de verontreiniging van de (oppervlakte)waterkwaliteit. Kunstmest, voeder met groeistimulatoren of antibiotica en genetisch gewijzigde organismen zijn verboden.

Broederlijk Delen en biolandbouw

Broederlijk Delen steunt voluit de landbouwers die kiezen voor een duurzaam model op ecologisch en socio-economisch vlak. Deze producenten vormen vandaag een minderheid in Vlaanderen, maar we geloven wel dat hun voorbeeld inspirerend kan werken om ook hier een duurzame toekomst voor voedselproductie uit te tekenen. Net zoals we in het Zuiden partnerorganisaties steunen die hieraan werken.

Meer info op www.bioweek.be