22 april 2019 – Het voorbije paasweekend heeft Broederlijk Delen zijn jaarlijkse vastencampagne afgesloten. Met de slogan 'Holy Guacamole! Geef boeren eigen grond om voedsel te telen' vroeg de ontwikkelingsorganisatie aandacht voor de oneerlijke grondverdeling in Guatemala.

De overgrote meerderheid kleinschalige boeren zijn er ondervoed of lijden honger omdat ze geen toegang krijgen tot eigen landbouwgrond. "We willen graag al onze schenkers, vrijwilligers en sympathisanten die onze campagne tot een succes gemaakt hebben, bedanken," zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen. Volgens de prognose op basis van de huidige resultaten verwachten wij voor deze campagne een opbrengst van ongeveer 3 miljoen euro.

Waarover ging de voorbije campagne? 

In Guatemala is de grond ontzettend ongelijk verdeeld. Meer dan de helft van alle landbouwgrond is in handen van slechts enkele grote bedrijven. Het gros van de kleinschalige boeren heeft weinig of helemaal geen toegang tot eigen grond. Meestal moeten ze voor een schamel loon op de grote plantages werken. Het gevolg is ondervoeding en soms zelfs honger. Tegelijkertijd exporteert Guatemala massa’s fruit en groenten. Het recht op voedsel voor de eigen bevolking is voor de machthebbers van geen belang. Dat is onrechtvaardig en moet veranderen.

Geen Broederlijk Delen zonder schenkers en vrijwilligers

De afgelopen weken engageerden duizenden vrijwilligers zich voor de campagne. Ze organiseerden meer dan 1500 activiteiten ten voordele van Broederlijk Delen zoals infoavonden, Koffiestops, huis-aan-huis-acties, solidaire maaltijden, Kilometers voor het Zuiden, bloemen- en wenskaartenverkopen. Volgens de prognose op basis van de huidige resultaten zal de opbrengst ongeveer 3 miljoen euro bedragen.

Voor zoveel inzet wil ik al onze vrijwilligers, sympathisanten en schenkers oprecht  bedanken. Zonder hun inspanningen was er geen campagne. Dankzij hen kan Broederlijk Delen zich blijven inzetten voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid, in Guatemala en in de andere landen waar we actief zijn. Hartverwarmende solidariteit.

– Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen

Werken aan recht op voedsel in Guatemala

Broederlijk Delen werkt in Guatemala samen met organisaties die boeren verenigen, hen informeren over hun rechten en samen met hen op zoek gaan naar manieren om aan grond te komen. Zo kunnen de boeren voldoende voedsel kweken voor hun familie. Tegelijkertijd pleiten onze partnerorganisaties bij de Guatemalteekse overheid voor een eerlijkere grondverdeling op basis van de Vredesakkoorden in 1996 en voor concrete mechanismen die dat bevorderen.

Ook de Europese Unie en België dragen een verantwoordelijkheid. Want de grondstoffen en landbouwproducten uit Guatemala komen op de Europese en Belgische markt terecht. Volgens internationale afspraken moeten de boeren en inheemsen inspraak krijgen in het ontwikkelingsmodel van hun land. Maar dat gebeurt niet. Integendeel. Wie in Guatemala opkomt voor landrechten van boeren en milieurechten wordt alsmaar vaker gecriminaliseerd, bedreigd en vermoord.

Economische belangen krijgen nog al te vaak voorrang op duurzame ontwikkeling. Daarom vragen we dat de EU de mensenrechten en het recht op voedsel in Guatemala promoot, via de politieke dialoog en ontwikkelingssamenwerking.

– Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen

Beeldmateriaal (foto’s en video) van de campagne 'Holy Guacamole! Geef boeren eigen grond om voedsel te telen' – o.a. de lancering in Leuven, het materiaal uit Guatemala en onze bedankclip – is te downloaden via deze link.