14 februari 2013 - Levensstijl - Lieve Herijgers

Reactie van Broederlijk Delen op het artikel ‘De vasten kleurt groen’ in De Standaard van 13 februari 2013 (p. D10-11)

Als Broederlijk Delen kunnen we alleen maar toejuichen dat mensen aangemoedigd worden om minder vlees te eten en zelfs om vegetariër te worden. Want minder vlees eten vermindert onze veel te grote ecologische voetafdruk drastisch. Dat is goed voor onze planeet en voor onszelf.

Aandacht voor recht op voedsel

Dat initiatieven zoals Dagen Zonder Vlees hun acties nu promoten is niet toevallig. Ze passen perfect in een vastentijd begrepen als een sterkere zoektocht naar zingeving en reiken concrete handelingsperspectieven aan. Zoals Alexia Leysen zegt: ‘Je leeft natuurlijk wel soberder, denkt na over hoe je eet en leeft. En je hebt een goed gevoel achteraf, omdat je iets doet voor jezelf en anderen.’

Momenteel voert Broederlijk Delen campagne rond het voedselthema. We hebben aandacht voor de hongerproblematiek in de wereld, maar kijken ook letterlijk in ons eigen bord. Met een online ‘foodtest’ willen we mensen aan het denken zetten over hun eetgewoontes. Een initiatief waarvoor we samenwerken met EVA, Velt en Voedselteams.

Verbaasd over twee stellingen in het artikel

Toch hebben twee stellingen in het artikel van De Standaard ons wat verbaasd. Ten eerste wordt gesteld dat we nog niet allemaal vegetariërs zijn omdat het christendom de mens centraal stelt. Dat is wat kort door de bocht. We vinden het trouwens terecht dat het christendom de mens, ook met zijn verantwoordelijkheid, centraal stelt. Maar dit antropocentrisme kan nooit opgevat worden als een vrijgeleide voor roofbouw op de natuur. Ondertussen is het besef doorgedrongen dat de mens deel uitmaakt van de natuur en dat hij er dus alle belang bij heeft echt rentmeester van de natuur te zijn.

Ethisch onverantwoord

Ten tweede zou de motivatie om minder vlees te eten puur ecologisch zijn. Dat is voor Broederlijk Delen te weinig. Het sociale aspect is een even belangrijke motivatie. De vleesproductie vergt enorm veel land, water, landbouwgewassen en energie. Steeds meer grond wordt hiervoor ingepalmd. Dat gaat ook ten koste van de kleine familiale landbouw in het Zuiden. In een wereld waarin 875 miljoen mensen chronisch honger hebben is de stijgende vleesconsumptie ethisch gezien niet meer te verantwoorden. Zo heeft bijvoorbeeld Europa de oppervlakte van Duitsland nodig om zijn veestapel – voor onze vleesconsumptie! – te kunnen voeden. Minder vlees eten is dus eveneens een zaak van rechtvaardigheid.

Als christelijke vastenorganisatie hopen we dat de vastentijd veel mensen zal doen nadenken over hun omgang met voedsel, omwille van de ecologie én de sociale rechtvaardigheid.