01 april 2019 - Gender - Guatemala

Gelijke rechten voor vrouwen: in België al werkelijkheid, in Guatemala nog een droom? María Dolores Marroquín, lid van het feministisch collectief La Cuerda in Guatemala-stad, sprak met Katrien Van der Heyden, experte gender, diversiteit en gelijke kansen bij Nesma Consulting.

Onze jaarlijkse vastencampagne is traditioneel een moment van ontmoeting tussen het Zuiden en Vlaanderen. Zes gasten, allemaal medewerkers van partnerorganisaties van Broederlijk Delen, trekken gedurende een drietal weken door Vlaanderen en getuigen over hun werk en leven in Guatemala. Eén van onze gasten is María Dolores Marroquín, een vrouw van de barricades die van de 'zorg' voor het leven –  in de brede zin van het woord – haar strijdtoneel heeft gemaakt.

Verrassend Vlaanderen

Gevraagd naar een woord dat haar ervaring in Vlaanderen het best omschrijft, kiest María Dolores vol overtuiging voor "sorpresa" of "verrassing". María Dolores verbaasde zich er onder meer over dat vrouwen die ze hier ontmoette, van mening waren dat genderongelijkheid bij ons tot het verleden behoort. En ze stelde verwonderd vast dat zelfs binnen een goedwerkende democratie als de onze, de regering soms door protest gedwongen moet worden om te luisteren naar haar bevolking. Denk maar aan de jongeren die massaal op straat komen voor een ambitieus klimaatbeleid. Katrien Van der Heyden heeft – als experte gender en mama van Anuna De Wever – kennis van zaken over beide thema's. Een uitgelezen kans voor een boeiend gesprek, dachten wij.

Wat betreft de rechten van de vrouwen in België en Vlaanderen zet ze toch even de puntjes op de i. Dat er hier niets meer te verbeteren valt, is verre van de waarheid. Katrien vertelt María Dolores over hoe alleenstaande vrouwen met minderjarige of studerende kinderen, of op pensioen, meer kans hebben om in de armoede te belanden. Bovendien krijgen vrouwen nog steeds geen gelijk loon voor gelijk werk.

Toch is er nog een hele kloof tussen de leefwereld van vrouwen in België en die in Guatemala. Terwijl in Guatemala slechts 25% van de bevolking recht heeft op een pensioen of een andere sociale tegemoetkoming, eisen de Belgische vrouwenorganisaties dat gescheiden huisvrouwen aanspraak zouden kunnen maken op een deel van het pensioen van hun ex-echtgenoot, om niet in een neerwaartse armoedespiraal terecht te komen.

In Guatemala werkt María Dolores met verschillende groepen rond de geweld- en milieuproblematiek – waaronder kwetsbare jongeren. Op haar vraag hoe het mogelijk is dat Anuna en Kyra zo’n beweging op de been hebben kunnen brengen, heeft Katrien een eenvoudig antwoord klaar: "Alleen jongeren kunnen andere jongeren mobiliseren."

Een wereldwijd solidair netwerk

Dit interesante gesprek tussen beide gepassioneerde en geëngageerde vrouwen krijgt waarschijnlijk nog een vervolg. Jozefien, de zus van Anuna, en María Dolores hebben het gehad over een eventuele deelname van een Guatemalteekse jonge vrouw aan een Latijnsamerikaanse delegatie voor de klimaattop in Chili in 2020.

Een wereldwijd solidair netwerk. Het is waar Broederlijk Delen voor staat, het is waar deze bezoeken uit de partnerlanden in de ene richting en de inleefreizen in de andere richting toe bijdragen.