24 oktober 2013 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Vorige week bezocht minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille de Democratische Republiek Congo. In Kinshasa riep hij op om de vredesgesprekken met de rebellen van M23 snel af te handelen.

Verschillende Vlaamse ngo's die actief zijn in Congo vragen dat België geen vredesakkoord aanmoedigt dat oorlogsmisdadigers weer beloont met postjes.

Nieuw conflict

Al meer dan een jaar is het oosten van Congo in de ban van een nieuw conflict met M23. Sinds december vorig jaar onderhandelen de Congolese regering en de rebellen van M23 in Kampala (Oeganda). De moeizame gesprekken zijn opnieuw afgesprongen: ze blokkeren op de eis van M23 om amnestie en re-integratie binnen het Congolese leger.

De ngo's stellen vast dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille zich eerder aansluit bij de druk die internationaal wordt opgevoerd om snel een vredesakkoord te sluiten met M23. "We kanten ons tegen een akkoord dat geweld opnieuw beloont en notoire mensenrechtenschenders sust met militaire, politieke en economische postjes", zeggen de organisaties.

Voormalige rebellen

Amnestie en re-integratie van rebellen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden maken een duurzame vrede onmogelijk. M23-strijders die mensenrechtenschendingen op hun kerfstok hebben moeten berecht worden: van straffeloosheid mag geen sprake zijn.

De integratie van vroegere rebellen binnen het Congolese regeringsleger (FARDC) heeft de afgelopen jaren niet de beoogde vrede en veiligheid voor de bevolking opgeleverd. Zeker aangezien eenheden van het Congolese leger samengesteld uit voormalige rebellen in de Kivustreek ontplooid bleven en zo een parallel bevelssysteem in stand hielden.

Vasthouden aan standpunt

Tijdens zijn vorige reizen naar Congo en in het parlement heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders al meermaals benadrukt dat een harde kern van M23-rebellen, verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, niet opnieuw kon geïntegreerd worden. De ngo's vragen dat de Belgische regering zich eensgezind houdt aan dit standpunt.

Dit standpunt wordt onderschreven door de volgende organisaties: Broederlijk Delen, Memisa, Pax Christi en Geneeskunde voor de Derde Wereld en 11.11.11