12 Januari 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 17 december 2009 nam het Europees Parlement een resolutie aan over geweld in de Democratische Republiek Congo. Dit werd voorafgegaan door een debat op 16 december met Europees Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Karel De Gucht. 

De resolutie veroordeelt het aanhoudende geweld tegen de burgerbevolking, voornamelijk tegen vrouwen en kinderen, door rebellen en soldaten uit het reguliere leger. Het Europees Parlement roept de Congolese regering en de internationale gemeenschap op alles in het werk te stellen om hier zo snel mogelijk een einde aan te brengen.

Enkele opmerkelijke passages:

(Het Europees Parlement) erkent dat de aanwezigheid van MONUC nodig blijft ( ... );

  • dringt er in dit verband bij de Raad op aan het voortouw te nemen wanneer het erom gaat ervoor te zorgen dat de VN Veiligheidsraad MONUC steunt door de operationele capaciteit ervan te versterken en de prioriteiten - momenteel 41 - beter te definiëren.
  • vraagt dat massaverkrachtingen in het oosten van DRC worden doorverwezen naar het Internationaal Strafhof.
  • onderstreept dat financiële steun voor humanitaire hulp in het oosten van de DRC moet worden voortgezet en uitgebreid, gezien het toenemende aantal binnenlandse ontheemden en de verslechterende situatie;
  • steunt in dit verband de oproep die de VN op 30 november 2009 samen met 380 hulporganisaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) heeft gedaan om in 2010 een bedrag van 7,1 miljard USD uit te trekken voor humanitaire hulp; roept alle lidstaten op hiertoe hun deel bij te dragen.
  • verzoekt de Raad en de Commissie om tijdens overleg met de regeringen van de DRC en haar buurlanden aan te dringen op de tenuitvoerlegging van doeltreffende systemen voor traceerbaarheid en bewijs van herkomst van grondstoffen en de strijd tegen de corruptie op te voeren. 

Het voorafgaande debat, waarin Commissaris De Gucht zich zeer scherp uitliet over de Congolese regering, zorgde voor een diplomatieke rel tussen de EU en de Congolese regering.

De volledige resolutie (in het Nederlands) is hier na te lezen.