26 juni 2019 - Persbericht

26 juni 2019 – Els Hertogen is de nieuwe Algemeen Directeur van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging waar ook Broederlijk Delen van uitmaakt. Een koepel die meer dan 60 Vlaamse ontwikkelingsngo’s, 20.000 vrijwilligers en 270 4de pijlers verenigt en samenwerkt met organisaties en bewegingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Els Hertogen was Adjunct-Directeur Programma en nam na het vertrek van Bogdan Vanden Berghe in februari, samen met zakelijk Adjunct-Directeur Dirk Van Maele, de leiding van de organisatie over.

Na een externe selectieprocedure benoemde de Raad van Bestuur – onder leiding van voorzitter Bea Cantillon – Els Hertogen dinsdagavond als Algemeen Directeur. Voor voorzitter Cantillon is Els Hertogen de beste keuze.

Els is goed thuis in de wereld van ontwikkelingssamenwerking, kent de organisatie door en door en kan rekenen op een erg grote gedragenheid binnen de sector. Daarnaast brengt Els een frisse en gedreven visie mee, cruciaal in deze tijden waar de maatschappelijke context 11.11.11 uitdaagt in haar maatschappelijke rol. Ik ben ervan overtuigd dat Els met haar ervaring en gedrevenheid de juiste persoon is om de boodschap en positie van 11.11.11 in de samenleving te versterken.

Els Hertogen studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven, waar zij zich specialiseerde in internationale betrekkingen. Zij heeft 12 jaar ervaring in de organisatie waarvan 7 jaar in leidinggevende functies. Daarnaast heeft zij ook een achtergrond als onderzoekster met specialisatie in ontwikkelingssamenwerking (HIVA – KULeuven) en de plaats van het middenveld in de samenleving (UAntwerpen). Als vrijwilligster is zij van kindsbeen af actief rond onrecht en ongelijkheid en ook vandaag speelt zij in haar thuisstad Hasselt nog steeds een belangrijke rol in het vrijwilligersleven rond internationale solidariteit.

Els Hertogen hecht veel belang aan betrokken en mensgericht leiderschap, voeling met de vrijwilligers en samenwerking tussen organisaties binnen en buiten de Noord-Zuidsector. Zij heeft een uitgesproken visie op de rol van 11.11.11.

De huidige samenleving heeft nood aaneen koepelorganisatie die op een niet-polariserende maar tegelijk standvastige manier de boodschap van internationale solidariteit, strijd tegen onrecht en hoop blijft brengen. Een organisatie die vanuit haar kernwaarden en kernopdracht blijft zoeken naar beleidsvoorstellen,samenwerkingsverbanden en actievormen met de meeste impact.

Contact

Josse Abrahams
Persverantwoordelijke 11.11.11
+32 2 536 11 37
www.11.be