De Congolese kiescommissie (CENI) heeft een kalender voor de lokale verkiezingen gepubliceerd. Op 14 juni, 29 augustus en 15 oktober 2015 wil de CENI een lokale stembusgang organiseren.

Jarenlang is ervoor gepleit om die lokale verkiezingen te organiseren. Lokale verkiezingen helpen immers om de democratisering te consolideren, om het proces van decentralisatie vooruit te helpen en de kloof tussen bevolking en bestuurders te verkleinen. Tot op heden zijn lokale bestuurders immers nog nooit verkozen, maar aangeduid van hogerhand. Met corruptie en wantrouwen van de bevolking voor de ‘verkozenen’ als gevolg.

Verworpen door oppositie en middenveld

Het vastleggen van de verkiezingskalender werd overigens niet overal op gejubel onthaald. De grootste oppositiepartijen (UDPS, MLC, UNC) en een belangrijke deel van het middenveld hebben de kalender van de CENI al verworpen. Volgens hen is deze agenda onhaalbaar wegens logistieke problemen, onafgewerkte kieslijsten, onvoldoende gevormd personeel, etc.

Bovendien is er geen politieke consensus en is er nog geen kalender voor de provinciale, wetgevende en presidentiële verkiezingen. Oppositiepartijen en middenveldorganisaties vragen dat de CENI het verkiezingsproces van 2011 verder zet door eerst provinciale verkiezingen te organiseren en dan pas lokale. De CENI zelf is voor veel betrokkenen geen onbesproken partij en ook de onveiligheid in het oosten van het land draagt verder bij aan de huidige controverse.

Lees het volledige standpunt van 11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidwerking, waarvan ook Broederlijk Delen deel uitmaakt.