25 november 2019 - Mensenrechten - Gender - Congo

Tussen 25 november (Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen) en 10 december (Internationale Mensenrechtendag) voeren de Verenigde Naties actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar luidt het thema "Generatie Gelijkheid tegen Verkrachting." Onze partnerorganisaties zetten actief in op de strijd tegen geweld tegen vrouwen, in al zijn gedaantes en gradaties.

Vroeg trouwen onder dwang

In Mikwi, een afgelegen gemeente op het Congolese platteland, zijn in bijna alle dorpen minderjarige meisjes het slachtoffer van vroegtijdige huwelijken en zwangerschappen. Vaak proberen ouders, en soms ook de meisjes zelf, op die manier aan de armoede te ontsnappen. Meisjes kunnen niet langer naar school, zeker wanneer ze zwanger zijn, en blijven analfabeet. Dat hypothekeert hun toekomst en hun rol in de gemeenschap. In gedwongen huwelijken zijn de relaties vaak delicaat en krijgen ze weinig respect. Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid van de jonge meisjes.

Trouwen met jonge meisjes zit diep ingebed in de landelijke regio's. Het uithuwelijken van minderjarigen aan een oom of grootvader is er een oude culturele gewoonte.

Wetgeving in Congo verbiedt nochtans huwelijken met jongeren onder 18 jaar en bestempelt seksuele relaties met minderjarigen (met of zonder instemming) als verkrachting. De wet blijft echter vaak dode letter, door onwetendheid van ouders en jongeren en door de heersende straffeloosheid.

Dringend nood aan hervorming

Organisaties zoals boerenunie COPMIKWI en de ngo RODHECIC werken hard om het tij te keren. COPMIKWI en ROHECIC zijn partnerorganisaties van Broederlijk Delen die zich inzetten om geweld tegen vrouwen en vroegtijdige huwelijken en zwangerschappen van jonge meisjes tegen te gaan. Met een nieuwe campagne willen ze invloed uitoefenen op het beleid van de lokale autoriteiten. Die moeten de wet toepassen en overtreders voor het gerecht brengen.

Vroegtijdig huwelijk en zwangerschap van jonge meisjes zijn een plaag die moet bestreden worden. Ze compromitteren de toekomst van onze kinderen.

COPMIKWI gaat werken met jongeren én hun ouders. Ouders worden ingelicht over de risico’s van een vroegtijdig huwelijk en zwangerschap voor de gezondheid en de toekomst van hun dochters. De organisatie moedigt hen aan om hun kinderen 's nachts niet alleen op pad te sturen. Ze ontraden de ouders ook om hun zwangere dochter te dwingen om te huwen. Volwassenen die flirten met jonge meisjes worden aangeven.

Jongens en meisjes zullen seksuele voorlichting krijgen op wekelijkse markten en bij boerenorganisaties. Er wordt lokaal samengewerkt met de Kerk om de jongeren te bereiken en een goede omkadering te geven.

Zo wil COPMIKWI de voorbijgestreefde ideeën achterlaten en de meisjes meer kansen geven.