27 oktober 2014 - Peru

In het huidige denken over ontwikkeling staat de notie ‘groei’ zeer centraal. Maar we botsen overal op grenzen. Gemeenschappen op het platteland zoeken vaak naar alternatieven voor deze manier van ‘ontwikkeling’. Ze zetten bijvoorbeeld in op solidaire economische initiatieven, agro-ecologische landbouw, en/of het herwaarderen van hun culturele waarden en identiteit.

Broederlijk Delen kiest ervoor om deze sociaal vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Onze partnerorganisaties in Bolivia, Colombia en Peru zijn voortrekkers op dat gebied. In 2014 hebben ze een aantal van hun ervaringen uitgewisseld.

Dat gebeurde onder meer tijdens een seminarie in Cauca (Colombia), met delegaties uit verschillende landen van Latijns-Amerika. De insteek: de rol van vrouwen in maatschappelijke vernieuwing. Zulke initiatieven werken inspirerend en laten goede ideeën en voorbeelden ook elders ingang vinden.