28 augustus 2020 - Inspraak en vrede - Colombia

Drie partners van Broederlijk Delen werden genomineerd voor mensenrechtenprijs in Colombia. In december worden de winnaars bekend gemaakt.

De Zweedse kerk en Diakonia Zweden, een Zweedse ngo werkzaam in Colombia, hebben sinds 2012 een mensenrechtenprijs in het leven geroepen om zichtbaarheid te geven aan organisaties, collectieve processen en individuen die zich inzetten voor het verdedigen van mensenrechten. In augustus werden de nominaties bekend gemaakt binnen drie categorieën: individuen, ngo en collectieve processen. In december worden de winnaars bekend gemaakt.

Drie partners van Broederlijk Delen werden genomineerd. De feministische organisatie Comunitar, de inheemse organisatie Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en de Grupo para la Defensa de la Tierra y el Territorio (GTTC).

Mensenrechten onder vuur in Colombia

De mensenrechtensituatie in Colombia is momenteel niet anders dan dramatisch te noemen. De afspraken die gemaakt werden in het vredesakkoord van 2016 tussen de FARC-EP en de Colombiaanse regering, worden niet uitgevoerd. Dit zorgt voor een toename van geweld in veel gemeenschappen. De waarheidscommissie en een speciaal tribunaal om de daders te vervolgen, worden constant aangevallen door de Colombiaanse regering.

224 oud-strijders van de FARC zijn, nadat ze de wapens hebben neergelegd, vermoord. Volgens de mensenrechtenorganisatie INDEPAZ zijn er in de  periode van het vredesakkoord tot juli 2020, 971 sociale leiders en mensenrechtenverdedigers vermoord. De afgelopen weken is het land bovendien opgeschrikt door een reeks massamoorden op vooral jonge mensen in rurale gebieden. In 2020 zijn er 43 massamoorden geweest, ondanks dat het land al meer dan een half jaar in quarantaine zit. Binnen deze context is en blijft het werk van mensenrechtenverdedigers enorm belangrijk. Zowel voor het begeleiden van slachtoffers en gemeenschappen, als voor het zichtbaar maken van de humanitaire crisis waarin het land zich bevindt.

Onze partners binden de strijd aan met geweld

Comunitar, de feministische organisatie waarmee wij al meer dan 10 jaar samenwerken, geeft juridische en psychosociale ondersteuning aan vrouwen die slachtoffer zijn van verschillende vormen van geweld. Daarnaast hebben ze in het departement Cauca een belangrijke rol gespeeld om de stem van vrouwen in het vredesproces te laten horen. Met meer dan 17 lokale organisaties heeft Comunitar een vredesagenda opgesteld, waarin de noden en dromen van vrouwen centraal staan. Deze agenda is inmiddels opgenomen in het beleid van verschillende gemeentes in het departement.

De inheemse organisatie Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) werkt al sinds de jaren ’80 met ons samen. Deze organisatie heeft sinds meer dan 20 jaar een goed georganiseerde guardia, een inheemse ongewapende wacht, die ten midden van het conflict de gemeenschappen beschermt tegenover de verschillende gewapende groepen. De inheemse wacht is de afgelopen jaren doelwit geweest van de verschillende gewapende groepen. Tijdens de COVID-epidemie beschermde de inheemse wacht de lokale gemeenschappen, door vreemdelingen niet toe te laten. Dit met gevaar voor eigen leven. Tijdens de quarantaine van maart tot augustus zijn meer dan 10 guardias in Cauca vermoord.

De Grupo para la Defensa de la Tierra y el Territorio (GTTC), in het departement Córdoba wordt sinds 2013 door ons begeleid. Het is een groep van 10 inheemse en boerengemeenschappen die strijden voor hun land en daarin juridisch ondersteund worden door verschillende partnerorganisaties. Daarnaast werken ze ook sterk rond agro-ecologische technieken in de gemeenschappen.

Ook Cordoba is al jaren lang een epicentrum van het gewapend conflict en met gevaar voor eigen leven heeft de GTTC zich georganiseerd om hun rechten op te eisen en te verdedigen. Dit jaar viert de GTTC bovendien haar 10 jarig bestaan. Deze nominatie is alvast een mooi cadeau!