De Europese Unie en haar lidstaten zijn de belangrijkste donoren in Palestina. Met hun hulp willen ze het vredesproces in het Midden-Oosten versterken en de Palestijnse staatsopbouw ondersteunen. Daar slagen ze niet in, zo betoogt Brigitte Herremans in een beleidsnota voor de Europese denktank CEPS.

De EU ontwikkelde geen gezamenlijke strategie om Israëls schendingen van het internationaal humanitair recht tegen te gaan. Illegale praktijken worden zo aanvaard en dat ondermijnt de politieke doelstellingen. Brigitte Herremans roept de EU op haar strategie bij te stellen, wil ze effectief steun bieden aan mensen in nood.

Lees de volledige publicatie