22 november 2017 - Gender - Guatemala

In 1991 riepen de Verenigde Naties 25 november uit tot “Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen”. Geweld op vrouwen blijft een uiterst actueel thema. 

In Guatemala tekende Ross, coöperant van Broederlijk Delen,  het getuigenis op van Jasmin en Saqb’bech. Deze 2 Mayavrouwen proberen de cirkel van uitsluiting en geweld te doorbreken. En die begint in Guatemala al vanaf het moment dat je als vrouw geboren wordt.

Mayavrouw zijn is niet eenvoudig

"Het is ingewikkeld om een Mayavrouw te zijn", zegt Jasmin. Zij komt uit Chimaltenango en is lid van de etnische groep Maya Kaqchikel . “Wij worden dubbel gediscrimineerd, als vrouw en als Maya. Onlangs werd ik door een man op straat beledigd omdat ik traditionele kledij droeg.”

Problemen op verschillende vlakken

“De discriminatie en het geweld dat eruit voortvloeit vind je op alle vlakken”,  vult Saqb’bech uit Quetzaltenagno aan. “De stereotypen beginnen thuis al: wij, vrouwen, zijn alleen goed voor huishoudelijk werk. We riskeren geweld en misbruik als we iets anders proberen.”

Onze eigen grootmoeders zeggen dat wij ons maar moeten schikken in ons lot, zoals zij ook deden.

Huishoudelijk geweld is wijd verspreid in alle types van gezinnen. “Meisjes worden niet verondersteld verder te studeren dan het lager onderwijs”,  gaat Jasmin verder.

“Solliciteer je voor een job? Dan vragen ze je of je niet zwanger bent. Soms moet je zelfs een test voorleggen. Maar de problemen kunnen ook van andere vrouwen komen, die neerkijken op activisten en vrouwen die naar bijeenkomsten gaan. Onze eigen grootmoeders zeggen dat wij ons maar moeten schikken in ons lot, zoals zij ook deden.”

Bijeenkomst Mayavrouwen, Guatemala, Regionale Vrouwen Ontmoeting van het Maya Volkscongres

Bijeenkomst van vrouwen op het Maya Volkscongres

Jasmin en Saqb’bech spraken met Broederlijk Delen tijdens de Regionale Vrouwen Ontmoeting van het Maya Volkscongres, CPO, een Guatemalteekse sociale en politieke beweging. Jaarlijks brengen zij vrouwengroepen uit de hele westelijke regio bijeen.

Tijdens de ontmoeting bespreken ze de problemen waar de rurale gemeenschappen mee geconfronteerd worden. Armoede en ongeletterdheid komen aan bod, maar ook de bedreiging die uitgaat van grote ontwikkelingsprojecten. Die leggen beslag op het leefgebied van de inheemse (boeren)gemeenschappen, zonder hun instemming.

Gesprekken over discriminatie en geweld

De vrouwen getuigen ook over andere vormen van discriminatie en geweld waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Zo moeten ze toelating vragen aan hun echtgenoot om het huis te verlaten. Er wordt op hen neergekeken om hun sociaal engagement. Niemand houdt rekening met hun mening. En het geweld op vrouwen? Dat wordt maatschappelijk al te zeer getolereerd.

We zijn minder kwetsbaar als we samenwerken

Toch was de boodschap op de regionale ontmoeting er bovenal een van hoop en kracht. “Als we de wil en het verlangen opbrengen om deze problemen het hoofd te bieden, kunnen we wél de cirkel van uitsluiting doorbreken”, benadrukt Jasmin.

Mayavrouwen, Guatemala, Bijeenkomst, Presentatie, Regionale Vrouwen Ontmoeting van het Maya Volkscongres

 

“Het Maya Volkscongres is voor ons, vrouwen, een belangrijke ruimte. Hier ontdekken we onze innerlijke kracht en vinden we steun bij mekaar. We leren er heel veel en merken dat we niet alleen zijn. We zijn niet meer bang om in het openbaar te spreken. We kunnen iets en we zijn wél van belang voor onze samenleving. In sommige politieke werkgroepen vormen we zelfs de meerderheid”, zegt Saqb’bech.

Naar een vrij leven

“De gemeenschapsradio’s, die programma’s uitzenden in onze eigen taal, zijn een belangrijkkanaal om  beter onze situatie en onze  rechten te kennen. Maar ook om de mannen op te voeden! Wat we uiteindelijk willen? Het recht om een vrij leven te leiden zonder geweld. We hebben geleerd dat we minder kwetsbaar zijn als we samen werken”, klinkt het bij de vrouwen.

 

Getuigenis opgetekend door Ross Eventon, coöperant van Broederlijk Delen in Guatemala voor capaciteitsversterking, politieke beleidsbeïnvloeding en communicatie.