13 oktober 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Tijdens de Vredesweekcampagne 'Stop Haat, Praat' toerde de jonge Congolese activist Pascal Mugaruka door ons land. Zijn boodschap bracht hoop voor Congo.

Van 21 september tot 2 oktober 2014 vond de 25ste editie van de Vredesweek plaats. De campagne 'Stop  Haat, Praat' riep op om te reageren tegen haat in de publieke ruimte en de dialoog aan te gaan. Pax Christi Vlaanderen heeft de traditie om tijdens de Vredesweek een buitenlandse gast uit te nodigen voor ontmoetingsmomenten.

Pascal Mugaruka

In 2014 verwelkomden we de jonge vredesactivist Pascal Mugaruka uit het oosten van de Democratische Republiek Congo. Die regio wordt al 20 jaar geteisterd door oorlog en onveiligheid. Zelden komt de stem van jonge personen aan bod.

Mugaruka is 29 en afkomstig uit de provincie Zuid-Kivu. Al jaren woont hij in Goma, in Noord-Kivu, waar hij sociale wetenschappen studeerde met een specialisatie in conflictsociologie. Zijn ervaring op de universiteit inspireerde hem om Africa Reconciled (Afrika verzoend) op te richten.

Sinds 2011 leidt hij deze jongerenbeweging, die in eerste instantie Congolese jongeren wil verenigen, ongeacht hun etnische en religieuze afkomst. In scholen, universiteiten en kerken vormt hij jongeren tussen 16 en 30 jaar.

Verzoening en eenheid

Africa Reconciled gelooft in de kracht van verzoening en eenheid om Congo en het Afrikaanse continent een betere toekomst te bieden. "Het gebrek aan verzoening met onszelf en de andere ligt aan de basis van de ellende waarin we al decennia leven", zegt Pascal Mugaruka.

"Zonder die verzoening is er geen vrede en ontwikkeling mogelijk", aldus de Congolese activist. In totaal kwamen meer dan 100 mensen luisteren naar zijn lezingen in Antwerpen, Brugge, Leuven, Roeselare en Brussel. Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika voor Pax Christi en Broederlijk Delen, begeleidde Pascal Mugaruka in Vlaanderen en Brussel en bracht hem in contact met politici, journalisten en ngo-medewerkers.

Roep om democratie

De Congolese gast vroeg ook aandacht voor de actuele politieke situatie in zijn land. Al maanden wordt die overheerst door het debat rond een eventuele grondwetsherziening om president Joseph Kabila aan de macht te houden.

"Congolese jongeren hebben nu geen nood aan een nieuwe grondwet, wij willen democratische leiders, die een model zijn, ons dienen en positief beïnvloeden", klonk het.

Hoopvol

Mugaruka schuwde het discours over de talrijke problemen in Congo niet, maar zijn boodschap was er vooral één van hoop voor de toekomst. Hij reikte het Belgische publiek, waaronder de Congolese gemeenschap, de hand: "Werk met ons samen, want wij zijn een nieuwe, jonge generatie met een groeiend bewustzijn. Wij schrijven op een actieve geweldloze manier een mooiere geschiedenis over Congo", zei Mugaruka vastberaden.

Lees het interview op de website van de VRT.