31 oktober 2018

11.11.11 ijvert voor een menselijk migratiebeleid. Want wij zijn #AllemaalMensen onderweg naar beter.

Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, klimaatverandering... De laatste tijd wordt migratie vooral gezien als een probleem. Te midden van dat harde discours brengt 11.11.11 met hun campagne #AllemaalMensen een warme boodschap.

Naar een rechtvaardig migratiebeleid

11.11.11 vraagt een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, maar gebaseerd is op correcte feiten en cijfers. Een beleid dat verbindt.

Zo'n 80 organisaties uit verschillende sectoren steken de handen in elkaar om deze campagne kracht bij te zetten.

De eisen van 11.11.11

11.11.11 formuleert vier eisen voor een humaan migratiebeleid:

  1. Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet de symptomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid, klimaatverandering.
  2. Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven of misbruikt worden onderweg.
  3. Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal ze hier zijn.
  4. Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie.

Wat kan jij doen?

Wil jij je inzetten voor een humaan migratiebeleid? Draag de pin #AllemaalMensen en toon je steun. Hang de campagneaffiches aan je raam, deel raamaffiches uit of doe mee aan de grote plakactie. Of organiseer een actie. Alleen, samen met vrienden of met al je collega’s, alles kan. 

Kortom, toon dat wij met velen achter een rechtvaardig migratiebeleid staan. 

Ik doe mee!

De koepelorganisatie 11.11.11 is een belangrijke partner van Broederlijk Delen. Het is de plek waar wij met andere Vlaamse ngo’s overleggen, campagnes op elkaar afstemmen, afspraken maken over politiek werk en standpunten innemen tegenover de overheid. Bovendien wordt de werking van Broederlijk Delen medegefinancierd met de opbrengsten van de 11.11.11-campagne. In 2017 ontvingen wij 208.177 euro.