09 oktober 2020

De Wereldbank waarschuwt ervoor dat ruim 100 miljoen mensen door de coronapandemie dreigen in extreme armoede te worden geduwd. Om dit mee te helpen voorkomen, roepen christelijke gemeenschappen van over de hele wereld op de schulden van ontwikkelingslanden minstens te bevriezen gedurende deze crisis. Ook aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank wordt dat gevraagd. De Belgische bisschoppen steunen deze oproep. 

In het weekend van 14 en 15 november wordt op hun initiatief tevens in alle zondagsvieringen van ons land een bijzondere collecte voor de armen gehouden.

De Wereldbank en het IMF hebben omwille van de coronapandemie bij regeringen en particuliere schuldeisers erop aangedrongen om de schulden op te schorten en te verminderen. Schuldkwijtschelding is immers de snelste manier om de middelen vrij te maken die nodig zijn om te voorkomen dat miljoenen mensen onnodig in armoede worden geduwd door de pandemie.  

Christelijke gemeenschappen van over de hele wereld vragen dat deze internationale organisaties ook zelf zouden overgaan tot zo’n schorsing en vermindering van de schulden; minstens voor de duur van de coronacrisis. Deze oproep echoot de boodschap van paus Franciscus ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, afgelopen 1 september. Daarin riep de Paus op tot "kwijtschelding van de schuld van de meest kwetsbare landen, als erkenning van de ernstige gevolgen van de medische, sociale en economische crises waarmee zij te maken hebben als gevolg van COVID-19". 

Prioriteit meest kwetsbaren 

Zonder kwijtschelding van de schuld, zo onderstrepen de initiatiefnemers van deze oproep, is het risico groot dat de ontwikkelingslanden niet over de middelen zullen beschikken die zij zo wanhopig en snel nodig hebben om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, wie besmet is goed te verzorgen en de economische en sociale schade die het virus dreigt aan te richten, te verzachten en te herstellen. "De rol van het IMF en de Wereldbank," zo luidt het, "is essentieel om deze crisis aan te pakken, prioriteit te geven aan de behoeften van de meest kwetsbaren, te leren uit het verleden en onze wereld proberen te helen en terug op te bouwen". 

De bisschoppen van ons land steunen deze oproep. Die wordt nu gelanceerd omdat de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het IMF volgende week plaatsvinden. In ons land gaat dit initiatief uit van Broederlijk Delen en Entraide & Fraternité, gesteund door Caritas en het Justice & Paix-netwerk.  

Bijzondere collecte in alle zondagsvieringen 

Op initiatief van de bisschoppen wordt in het weekend van 14 en 15 november, in de katholieke Kerk de Werelddag van de Armen, in alle zondagsvieringen van ons land een bijzondere collecte voor de armen gehouden. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen en Entraide & Fraternité.  

De bisschoppen van België 
IPID – Brussel, vrijdag 9 oktober 2020 

Perscontact: Geert De Kerpel, Nederlandstalig woordvoerder kardinaal Jozef De Kesel en Belgische bisschoppenconferentie, 0477/30 741 4, geert.dekerpel [at] bc-diomb.be.