23 februari 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 24 februari 2015 bezoeken minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de stad Goma in het oosten van Congo. Al 20 jaar wordt die regio geteisterd door oorlog en onveiligheid.

“Met de verkiezingen in het vooruitzicht, vragen we onze ministers om de ontwapening van rebellen een belangrijke plaats te geven in de samenwerking met Congo,” zeggen Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen.

Ontwapenings- en re-integratieplan

Congo plant lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2015 en parlementaire en presidentsverkiezingen in november 2016. “Rebellengroepen zijn in verkiezingsperiodes opvallend gewelddadig. Dat weten we van de vorige verkiezingen. Nieuw geweld moet absoluut vermeden worden,” zeggen Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht dringen beide organisaties erop aan om de ontwapening van rebellen in Oost-Congo een belangrijke plaats te geven in het Belgisch-Congolees partnerschap. “Het vredesakkoord uit 2013 vermeldt België als betrokken partner. Ons land kan de aanslepende onveiligheid in Oost-Congo concreet aanpakken door de uitvoering van het ontwapenings- en re-integratieplan van de Congolese regering actief te ondersteunen,” zegt beleidsmedewerker Nadia Nsayi.

Dat plan, goedgekeurd in 2013, zou ongeveer 85 miljoen dollar kosten over een periode van vier jaar. Volgens Broederlijk Delen en Pax Christi moeten tientallen Congolese en buitenlandse rebellengroepen in Oost-Congo hun wapens inleveren. Daarnaast moet er specifieke aandacht zijn voor de re-integratie van gewezen rebellen in de Congolese samenleving of hun land van herkomst. Rebellen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, moeten eerlijk berecht worden.

Militaire logica brengt geen vrede

Het FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) is één van de gevaarlijkste rebellengroepen in Oost-Congo. Het ontstond na de genocide van 1994 in buurland Rwanda. De groep plundert, verkracht en vermoordt. Eind januari kondigde Congo onder internationale druk een militaire operatie aan tegen het FDLR. Broederlijk Delen en Pax Christi waarschuwen voor een al te positieve respons op deze operatie, onder meer door minister Didier Reynders.

Nsayi: “Een militaire logica brengt geen vrede in Oost-Congo. Vorige operaties konden het FDLR niet verslaan. Bovendien leven de rebellen tussen Rwandese vluchtelingen en Congolese burgers. Dat maakt het risico op burgerslachtoffers zeer groot.” Broederlijk Delen en Pax Christi kanten zich tegen een uitsluitend militaire strategie tegen het FDLR. Ze pleiten voor een globale aanpak. Dit vraagt niet enkel militaire, maar ook diplomatieke, politieke, juridische, sociale, humanitaire en economische maatregelen van Congo, Rwanda en internationale partners zoals België.