07 september 2015 - Recht op voedsel - Jo Dalemans

Vandaag betogen boeren uit heel Europa in Brussel om een betere prijs voor hun producten te eisen.

Het is zonneklaar dat er iets niet klopt, wanneer blijkt dat in sommige landen een liter melk minder kost dan een liter water. De melksector is vandaag niet de enige landbouwsector die het water aan de lippen ziet staan. Onze overheden reageren met tijdelijke steun voor de getroffen landbouwers. Iets wat voor de betrokken mensen op korte termijn het leed kan verzachten. 

Op lange termijn verandert dit niets aan een probleem dat veel meer omvat dan enkel te lage prijzen voor landbouwers. Een landbouwsysteem dat er enkel op gericht is om grootschaliger, met meer kapitaal te produceren voor de wereldmarkt, zal hardwerkende boeren nooit correct kunnen vergoeden. Datzelfde systeem zorgt ook al decennia voor steeds groeiende milieuproblemen.

Broederlijk Delen is van oordeel dat een boerenlandbouw gebaseerd op agro-ecologie een optie is die de huidige problemen wel kan aanpakken. Samen met een reeks andere organisaties steunen we een sterker landbouwbeleid dat zorgt voor een lokaal verweven, duurzame boerenlandbouw met lonende prijzen, gezonde voeding en milieu, met inspraak van boeren, burgers en consumenten.