08 juni 2020 - Recht op voedsel

Belgische ontwikkelingssamenwerking geeft geen prioriteit aan agro-ecologische landbouw. De Coalitie tegen de Honger, het netwerk van 20 Belgische ontwikkelingsorganisaties actief in de strijd tegen honger en ondervoeding, eist dat tegen 2023 minstens een derde van het landbouwbudget in ontwikkelingssamenwerking agro-ecologie ondersteunt. België kan en moet beter doen.

Agro-ecologie staat alsnog onderaan de agenda

Een pas verschenen rapport van de UCLouvain bewijst dat agro-ecologie geen prioriteit is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Olivier De Schutter, professor en VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten en voormalig VN-rapporteur voor het recht op voedsel, werkte mee aan dit onderzoek.

Hoewel de Belgische ontwikkelingssamenwerking aanzienlijke bedragen investeert in de landbouwsector van ontwikkelingslanden, gaat er weinig geld naar de ondersteuning van de noodzakelijke agro-ecologische transformatie van voedselsystemen in het Zuiden.

– Olivier De Schutter, professor en VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten

De studie spreekt zelf over een gemiste kans. Terwijl er wereldwijd een consensus groeit over de noodzaak om voedselsystemen te hervormen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren, blijkt uit de studie dat België achterop hinkt.

Slechts 16% van het landbouwbudget ondersteunt agro-ecologie. Dat is veel te weinig.

François Grenade, Iles de Paix

De Coalitie tegen de Honger, waar ook Broederlijk Delen deel van uitmaakt, vraagt daarom een grondige herziening van de strategie in de landbouwsector en  om van agro-ecologie en voedselzekerheid een prioriteit te maken in het Zuiden.

Huidige landbouw- en voedselsystemen schaden mens en milieu

De manier waarop we vandaag voedsel produceren, verwerken en consumeren, plaatst ons voor enorme sociale en ecologische uitdagingen. Een kwart van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de landbouw, die ook verantwoordelijk is voor 80% van het verlies aan biodiversiteit en ontbossing. Ondanks de overvloedige voedselproductie nemen honger en ondervoeding in de wereld toe. Wetenschappers brengen het ontstaan van epidemieën – zoals de COVID-19 pandemie – in verband met het verlies van habitat en biodiversiteit wereldwijd. Daarenboven dreigt de pandemie ook een voedselcrisis te veroorzaken, enerzijds doordat productie- en bevoorradingsketens onderbroken worden, anderzijds doordat mensen wiens inkomen weggevallen is, zich geen voedsel kunnen veroorloven. De armen en zwakkeren zullen het zwaarst getroffen worden.

Agro-ecologie: de toekomst voor onze voedselsystemen

De interactie tussen planten, dieren, mensen en de natuur staat centraal.

We moeten dringend onze voedselsystemen hervormen, zodat ze sociaal rechtvaardig worden en onze planeet niet langer schaden. Volgens de studie van de UCLouvain kan dat door een agro-ecologische transitie van voedselsystemen te ondersteunen. Waarom? Agro-ecologie past ecologische principes toe op de landbouw om interacties tussen planten, dieren, mensen en de natuur te optimaliseren, zonder de sociale aspecten te vergeten die de voedselsystemen duurzaam en rechtvaardig maken.

  • Agro-ecologie maakt gebruik van lokaal aanwezige middelen en kennis en sluit bijzonder goed aan op de realiteit van de familiale landbouw in het Zuiden.
  • Ze draagt bij tot de verwezenlijking van heel wat Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Ze laat toe om de landbouwproductie te verhogen waar nodig en helpt honger, ondervoeding en armoede op het platteland te bestrijden.
  • Ze maakt het ook mogelijk om de aantasting van het milieu te bestrijden, broeikasgassen te verminderen en de landbouw aan te passen aan de klimaatverandering.

De Coalitie tegen de Honger eist dat tegen 2023 minstens een derde van het landbouwbudget in ontwikkelingssamenwerking agro-ecologie ondersteunt. België kan en moet beter doen.

– François Grenade van Iles de Paix

De Coalitie tegen de Honger roept de overheid op om tegen 2023 de steun voor projecten die de agro-ecologische transitie van voedselsystemen ondersteunen minstens te verdubbelen en het voortouw te nemen in de promotie van agro-ecologie in Europa en internationaal.