21 december 2017 - Recht op voedsel

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties adopteerde op 20 december het Decennium van de Familiale Landbouw 2019-2028. De resolutie werd voorgesteld onder de leiding van Costa Rica, gesteund door 104 landen en unaniem goedgekeurd. Dat toont aan dat familiale landbouw wereldwijd erkenning geniet.

En dat hoeft niet te verbazen. Meer dan 90% van alle landbouwbedrijven wereldwijd zijn familiebedrijven. Zij produceren 80% van het voedsel en bewerken 70 tot 80% van het wereldwijde landbouwareaal.

Oeganda, Grace, Claire, familiale landbouw, bewerken veld, recht op voedsel

Een unieke kans

De adoptie van de resolutie is mede te danken aan de onvermoeibare inzet van het IYFF +10 WCC (International Year of Family Farming +10  World Coordination Committee). Dit is een groep van een 20-tal boerenorganisaties en ngo’s van over de hele wereld. Na het succes van het Internationale jaar van de Familiale Landbouw in 2014 ijverden zij voor een decennium lang aandacht. Onze partner, INADES, waar we in 5 Afrikaanse landen mee samenwerken, is één van de trekkers van deze groep.  

De internationale aandacht en het kader dat het Decennium van de Familiale Landbouw creëert, moet leiden tot beter publiek beleid voor de ondersteuning van familiale landbouw. Het biedt een unieke kans om honger en armoede uit te roeien en bij te dragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s).   

Een oplossing voor meer dan 1 probleem

Als Broederlijk Delen zijn wij zeer verheugd over deze beslissing! Niet alleen omdat we trots zijn op onze partner INADES en de bijdrage die we dankzij hen hebben geleverd aan deze overwinning.

Armoedebestrijding

Wij ijveren al vele decennia lang samen met onze partners wereldwijd  voor betere ondersteuning voor kleinschalige familiale landbouwers. In de meeste landen waarin wij werken is 70 tot 80% van de bevolking actief in of afhankelijk van de landbouw. Het spreekt dan ook voor zich dat in de landbouw de oplossing gezocht moet worden voor armoedebestrijding, tewerkstelling, welvaartcreatie…

Tegen klimaatopwarming

Ook in de strijd tegen de klimaatopwarming kan een keuze voor kleinschalige familiale landbouwers een belangrijke bijdrage leveren. Het biedt een volwaardig alternatief voor de grootschalige, geïndustrialiseerde landbouw die verantwoordelijk is voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor een efficiënt beleid

In de internationale ontwikkelingssamenwerking en politiek krijgt deze laatste optie echter nog al te vaak de voorkeur. Ook in het Belgisch beleid. Wij geloven en zullen er samen met onze partners voor ijveren dat, het Decennium 2019-2028 van de Familiale Landbouw, wordt aangewend om familiale landbouwers wereldwijd te ondersteunen met een efficiënt lokaal, nationaal en internationaal landbouwbeleid! 

Meer informatie over de resolutie vind je hier.