OPINIE | Brigitte Herremans, oud-medewerker van Broederlijk Delen, werd samen met de organisatie Artsen Zonder Grenzen, gehuldigd door Pax Christi Vlaanderen als Ambassadeur voor de Vrede 2019. Niet in de Kazerne Dossin, zoals gepland. Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, vraagt eerherstel.

De uitreiking vond plaats in de Predikherenbibliotheek in Mechelen. Niet zoals gepland in de naburige Kazerne Dossin. Eerder op de dag was de Raad van Bestuur van dit Memoriaal, Museum en documentatiecentrum over de Holocaust én de mensenrechten, gezwicht voor de druk van een goed georkestreerde lastercampagne.

Mensen en organisaties die durven opkomen voor wat juist en rechtvaardig is en andere mensen willen helpen in hun nood, worden zelf een doelwit.

Je zou mogen verwachten van een kenniscentrum over de mensenrechten dat ze de mechanismen waarmee wereldwijd mensenrechtenverdedigers monddood worden gemaakt, herkent. Beide laureaten getuigden tijdens de uitreikingsceremonie over deze verontrustende trend en hoe ze daar in hun werk mee worden geconfronteerd. Zoals migranten die door Europa zonder pardon worden afgezet in Libië of op de Griekse eilanden in mensonterende kampen worden opgesloten. Dit zijn flagrante schendingen van de Europese wetgeving maar toch zijn het hulporganisaties als Artsen Zonder Grenzen die worden gedemoniseerd en wiens boten aan de ketting gaan.

Hetzelfde mechanisme zie je bij organisaties en individuen die werken voor vrede in Israël en Palestina. Meer dan 72 jaar duurt de straffeloosheid waarmee Israël de mensenrechten van de Palestijnen en het internationaal oorlogsrecht schendt, maar het zijn opnieuw de verdedigers van de mensenrechten die het doelwit zijn van lastercampagnes en  juridische vervolging.

© Broederlijk Delen – Brigitte Herremans

Wereldwijd zien we een trend van ondermijnen van het  mensenrechtenkader en het ontmenselijken van mensen opkomen. Niet alleen door individuen of extremistische groepen, maar ook steeds meer door overheden, ook in Europa. Daarmee samenhangend worden mensen en organisaties die toch durven opkomen voor wat juist en rechtvaardig is en mensen die andere mensen willen helpen in hun nood, zelf een doelwit.

Ongefundeerde beschuldigingen en flagrante leugens

De afgelopen dagen zagen we een mooi staaltje van hoe dit in zijn werk gaat. Een vileine tweet en een artikel in Joods Actueel dat begint met een vermelding van het nachtje dat Brigitte Herremans in 2016 in een Israëlische cel doorbracht, zetten de toon.

De Dossin kazerne zou er goed aan doen Brigitte Herremans in ere te herstellen.

De Vlaamse pro-Israëlische stemmen hoedden zich om beschuldigingen van antisemitisme en boycot uit te spreken. Ze weten drommels goed dat daar geen enkel bewijs voor te vinden is, wel integendeel. De internationale lobby liet zich door bekommernissen om de waarheid niet tegenhouden en tweette, publiceerde en verspreidde naar hartenlust zelfgeschreven artikels en nieuwsberichten. Ongefundeerde beschuldigingen en flagrante leugens over Brigitte Herremans en over Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen gingen in alle talen de wereld rond.

Het resultaat bleef niet uit. Onze mailbox ontplofte met beschuldigingen, bedreigingen en verwensingen. Ook bij Artsen zonder Grenzen kregen ze heel wat ongewenste mail. En blijkbaar werd al die druk ook de Raad van Bestuur van de Kazerne Dossin te veel. Daarin zetelen nochtans een paar politieke zwaargewichten die niet alleen de plicht hebben zich correct te informeren voor ze een kritische stem censureren, maar die er ook over moeten waken dat Kazerne Dossin, een Vlaamse instelling, haar sensibiliseringsopdracht naar het geheel van de samenleving kan blijven uitvoeren.

© Pax Christi Vlaanderen – Brigitte Herremans wordt gehuldigd als Ambassadeur voor de Vrede 2019.

De hierboven beschreven trend van erosie van de mensenrechten en ontmenselijking van medemensen maakt een instelling als de Kazerne Dossin vandaag bijzonder relevant en belangrijk. Eénzijdig beslissen welke stemmen er geschikt zijn om gehoord te worden en welke niet gaat lijnrecht in tegen haar missie. De Kazerne Dossin zou er goed aan doen Brigitte Herremans in ere te herstellen.

Haar recente werk over de strijd tegen antisemitisme en haar jarenlange strijd voor vrede voor beide volkeren en voor respect van het mensenrechtenkader van de Verenigde Naties in Israël en in Palestina maken zeer duidelijk dat een erkenning als Ambassadeur voor de vrede meer dan verdiend is. De Israëlische overheid en de eraan gelieerde drukkingsgroepen, zeggen vandaag alsmaar luider dat vóór de mensenrechten zijn gelijk staat aan tégen de staat Israël zijn. Het ondermijnt daarmee haar eigen liberale democratie en haar cruciale functie als een veilige haven voor het Joodse volk. Kritische stemmen die dit aankaarten mogen niet monddood gemaakt worden, niet In Israël, niet in Palestina en ook niet in Vlaanderen.