U bent hier

Mensenrechten

Broederlijk Delen streeft naar een rechtvaardige wereld waarin de rechten van iedereen worden gerespecteerd. Ook in onze partnerlanden is de bescherming van milieu- en mensenrechtenverdedigers een prioriteit. Onze steun en solidariteit zijn daarbij cruciaal.

Mensenrechten verdedigen: niet zonder risico

De repressie van mensenrechtenverdedigers neemt verschillende vormen aan. Jaarlijks worden er tientallen mensenrechtenactivisten vermoord. Minder zichtbaar, maar enorm slopend en schadelijk voor het werk van activisten, zijn de voortdurende intimidatie, stigmatisering en vervolging. Overheden en bedrijven bestempelen activisten graag als onruststokers, tegenstanders van ontwikkeling, en soms zelfs als terroristen.

Latijns-Amerika is de regio met de meeste moorden op mensenrechten- en milieuactivisten. Het zijn gewone burgers, vaak boerenleiders en inheemsen, die de hebzucht van mijnbouwmultinationals, de agro-industrie en energiegiganten aanklagen.

Ook elders zijn mensenrechtenverdedigers niet veilig. In Israël viseert de regering steeds vaker kritische stemmen. In Congo arresteert het regime van Kabila opposanten om hun politieke overtuigen.

Tientallen landen voerden de laatste jaren wetgeving in die de bewegingsvrijheid van ngo’s en activisten inperkt. Ook partnerorganisaties van Broederlijk Delen worden getroffen.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

De bescherming van mensenrechtenverdedigers is een gedeelde verantwoordelijkheid van nationale overheden en de internationale gemeenschap.

Nationale overheden moeten in eerste instantie hun eigen bevolking beter beschermen: door corruptie en straffeloosheid te bestrijden, en de lokale bevolking op een ernstige manier te raadplegen. Ze hebben ook de plicht om effectieve beschermingsmechanismen te voorzien voor activisten.

Ook voor de internationale gemeenschap is er een belangrijke rol weggelegd. België en de Europese Unie kunnen zich bijvoorbeeld sterker uitspreken over geweld tegen activisten en beschermingsprogramma’s financieel steunen. Op hun beurt moeten bedrijven en investeerders zich engageren om nauwgezet de hele keten van hun activiteiten te checken op mensenrechtenrisico's. Financiering aan projecten die aantoonbaar de mensenrechten schenden, moet stoppen.

"Broederlijk Delen en zijn supporters kunnen zeker iets betekenen in de strijd tegen mensenrechtenschendingen. Zij kunnen een stroom van internationale solidariteit op gang brengen. Zoals regelmatig in de geschiedenis en ook nu, is het het maatschappelijk middenveld dat aan de alarmbel trekt en het leven redt van de mensen die strijd leveren in het Zuiden."

Marco Gandarillas – Bolivia

Broederlijk Delen kaart het thema aan bij beleidsmakers en journalisten.

Deze maand vindt een nieuwe onderhandelingsronde plaats over het VN-verdrag rond bedrijven en mensenrechten. Hoog tijd dat de Europese Unie en België in actie komen.

Milieu- en mensenrechten-beschermers roepen Belgische en Europese beleidsmakers op tot actie.

Verhalen uit onze partnerlanden

Milieu- en mensenrechtenbeschermers krijgen het hard te verduren. Gewone burgers die hun grond, water en biodiversiteit willen vrijwaren van de onstilbare honger van grootschalige mijnbouw-, energie- en agroprojecten. Ook in onze partnerlanden zetten zij zich op gevaar van eigen leven in voor hun omgeving en gemeenschap.

Milieu- en mensenrechtenactivisten die protesteren tegen de ecologische en de sociale impact van een stuwdam in aanleg, worden bedreigd, aangevallen of vermoord.

Een prachtige erkenning

Isabel Cristina Zuleta van Ríos Vivos, een actiegroep van lokale boeren die protesteren tegen de negatieve impact van grootschalige energieprojecten, mocht onlangs de VN-Prijs voor Mensenrechten in Colombia in ontvangst nemen.

Peru, Las Bamabas, Global Witness, klimaat

Protesten tegen kopermijn Las Bambas in Peru monden uit in geweld. Demonstranten worden opgepakt en aangeklaagd, sommigen laten het leven. Het begin van een lange lijdensweg voor hen en hun naasten.

In de actualiteit

Het handelsakkoord schiet schromelijk tekort. Er wordt geen rekening gehouden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

Kamercommissie Buitenlandse Zaken wil Palestina erkennen en Israël sanctioneren bij annexatie. De Commissie Buitenlandse Zaken stemde deze week over eventuele sancties tegen Israël.

België moet mee aan de kar trekken en binnen de EU pleiten voor sterke wetgeving.