Medewerker interne controle

Samen met 130 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van partnerorganisaties en groepen mensen ter plaatse. Het team Financiën geeft input voor het financieel beleid van de organisatie. Ze begeleidt het opstellen van de budgetten, voert de betalingen uit en staat in voor de boekhouding  en voor de financiële controle van de partnerbestedingen in het Zuiden.

We zoeken een medewerker voor de financiële opvolging en controle van alle dossiers gefinancierd met eigen middelen of in medefinanciering met overheden (voornamelijk federale overheid DGD en EU). Je werkt nauw samen met de financieel administratieve projectbeheerders van de dienst Internationale Programma’s (DIP) en rapporteert rechtstreeks aan de teamverantwoordelijke Financiën.

Taakomschrijving

 • Je controleert of aan alle voorwaarden is voldaan om de betalingen aan de partners uit te voeren;
 • Samen met de externe auditor en in samenspraak met de financieel administratieve projectbeheerders sta je in voor de controle van de verantwoording van de bestedingen van de partners en de eigen bestedingen in het Zuiden door onze lokale vertegenwoordigers en coöperanten;
 • Je controleert en geeft adviezen over financiële verslagen en audits van partnerorganisaties, voornamelijk in medefinanciering en bewaakt (en beperkt) aldus mee het financieel risico voor Broederlijk Delen;
 • Je bereidt de afsluiting van de bestedingen in het Zuiden voor, sluit ze aan met de boekhouding en helpt mee de rapportering naar overheden op te stellen;
 • Je volgt nauwgezet de relevante financiële regelgevingen op;
 • Je ondersteunt de dienst Internationale Programma’s  in financiële aangelegenheden;
 • Je werkt mee aan interne procesverbetering en kwaliteitsverhoging op het vlak van het financieel beleid, specifiek in verband met onze transacties met partners en medewerkers in het Zuiden.

Profiel

 • Je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen en je hebt voeling met het Zuiden;
 • Je hebt een relevante opleiding genoten;
 • Ervaring met interne controleprocessen of auditing is een pluspunt;
 • Kennis van de regelgeving rond ontwikkelingssamenwerking is een pluspunt;
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook);
 • Goede kennis van het Nederlands, Frans,  Engels en/of Spaans is een troef;
 • Je hebt goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent bereid tot occasioneel overwerk (tijdens piekmomenten) mits compensatie;
 • Je bent bereid tot occasioneel reizen in functie van een auditmissie in het Zuiden.

Aanbod

 • Een 80% contract van onbepaalde duur: start kan vanaf 1 april 2020;
 • Een boeiende en internationale werkomgeving;
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector (barema B1c binnen Paritair Comité 329.01);
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk;
 • Volledige terugbetaling van je abonnement voor openbaar vervoer;
 • Plaats van tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel-Zuid.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en cv te versturen ten laatste op 15 maart 2020 naar jobs [at] broederlijkdelen.be (bij voorkeur) of via Broederlijk Delen vzw, t.a.v., Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Diederik Janssens (via diederik.janssens [at] broederlijkdelen.be of 02/213 04 23).

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktische proef en interviews. De eindkandida(a)t(e) wordt gevraagd deel te nemen aan psychotechnische testen.

Over Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, iedereen een stem heeft, en iedereen zich veilig voelt. Een wereld waarin iedereen wil leven en waar nog lang geleefd kan worden. Een wereld zonder ongelijkheid. Broederlijk Delen werkt samen met 130 partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Wij zetten zelf geen projecten op, maar ondersteunen de eigen plannen van de lokale bevolking.

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).