Maandelijkse opdracht

Start jouw financiële steun op maandelijkse basis ten voordele van Broederlijk Delen.

Met het formulier 'Steun Broederlijk Delen op een maandelijkse basis' geef je toestemming aan:

  • Broederlijke Delen vzw om een opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening te debiteren;
  • jouw bank om een bedrag van je rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Broederlijk Delen vzw.

Wil je de opdracht wijzigen of stopzetten? Contacteer Joyce Dehasque. Vergeet je mandaatreferte niet te vermelden. De mandaatreferte is een uniek registratienummer dat Broederlijk Delen aan je meedeelt zodra jouw domiciliëring werd geregistreerd. Je kan gebruik maken van het recht op terugbetaling binnen de 8 weken na de eerste debitering van uw rekening. Je kan bij jouw bank informatie krijgen over de terugbetaling en over jouw rechten met betrekking tot dit mandaat.

Als het totaal van de giften tijdens het kalenderjaar €40 bereikt, bezorgen we je automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar zodat je je gift kan aftrekken van je belastingen. Meer info over fiscale attesten.