Lokale Vertegenwoordiger voor Senegal

Broederlijk Delen heeft in de verschillende partnerlanden een lokale vertegenwoordiger, die de organisatie vertegenwoordigt op het terrein en intensief samenwerkt met de collega’s in Brussel. Momenteel zoeken we een nieuwe Lokale Vertegenwoordiger voor Senegal.              

De indiensttreding liefst zo snel mogelijk in onderling overleg.

Standplaats: Ngaparou;
Voornaamste interventiezones: regio Thiès, regio tussen Kaolack en Kaffrine;
Thematiek: familiale landbouw, agro-ecologie, uitbouwen van waardeketens, socio-economische ontwikkeling van (boeren)gemeenschappen, participatie en versterking van vrouwen en jongeren, uitbouw van een slagvaardige civiele maatschappij en rechtenverdediging.

Taakomschrijving

 • Je tekent mee het beleid uit in de regio en bouwt de programma’s in nauw overleg met de collega’s in Brussel;
 • Je bouwt duurzame relaties uit met partnerorganisaties, onder meer via regelmatige veldbezoeken;
 • Je stimuleert capaciteitsversterking bij partners en binnen de verschillende onderdelen van het programma;
 • Je bevordert onderlinge samenwerking tussen actoren en hebt oog voor doelmatigheid en kwaliteitsverhoging in het programma;
 • Je volgt  partners op m.b.t. resultaatgericht financieel en inhoudelijk beheer;
 • Je volgt de coöperanten en vrijwilliger in het land op;
 • Je zoekt overleg en synergie met relevante actoren en vertegenwoordigt Broederlijk Delen bij lokale en Belgische/Europese overheden;
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking tussen partners in Senegal en België die aan duurzame ontwikkeling werken;
 • Je communiceert actief met de collega’s in Brussel over de evoluties op het terrein en in functie van financiering en opvolging van partners en programma’s, beleidswerk en communicatie;
 • Je draagt bij aan het kennisbeheer van de organisatie en geeft input vanuit de ervaringen op het terrein voor de bredere werking en het beleid van Broederlijk Delen.

Profiel

 • Je hebt een Masterdiploma of een equivalente ervaring, bij voorkeur kennis van en ervaring met een of meerdere van de thematieken van ons programma in Senegal;
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minimum 3 jaar in het Zuiden, bij voorkeur in Afrika;
 • Je hebt affiniteit met de Noord-Zuid-beweging en je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen;
 • Volgens ons beleid mag de lokale vertegenwoordiger niet de nationaliteit hebben van het land waar hij/zij werkt;
 • Je hebt ervaring met participatieve veranderingsprocessen (ToC) en resultaatgericht project- en programmabeheer;
 • Je hebt ervaring met werken vanuit een rechtenbenadering;
 • Je hebt inzicht in theoretische, methodologische en praktische aspecten van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en in een programma-benadering, en kan deze processen ook begeleiden;
 • Je kan goed analyseren en samenvatten en je hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van dossiers, rapporten en beleidsnota’s;
 • Je beschikt over sterke sociale, relationele, communicatieve vaardigheden binnen een interculturele context;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je kan een kleine ploeg coöperanten en/of vrijwilligers aansturen, coachen en opvolgen;
 • Je hebt een flexibele instelling en een open geest met oog voor opportuniteiten;
 • Je kan politiek gevoelige en conflictsituaties goed inschatten en bent in staat beslissingen te nemen onder stress;
 • Je beschikt over een zeer goede kennis van het Frans. Goede kennis van het Nederlands is  belangrijk en het Engels is wenselijk. Kennis van Wolof is een troef;
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s;
 • Je beheerst de essentiële principes van  boekhouding en organisatiebeheer;
 • Je bent bereid regelmatig te reizen en een voldoende aanwezigheid op het terrein te verzekeren. Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

 • Een voltijds contract met een duurtijd van 2 jaar (mogelijks verlenging voor 3-6 jaar);
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de Belgische sociaal-culturele sector, met aansluiting bij de OSZ (de Overzeese Sociale Zekerheid);
 • Stimulerend werk binnen een gemotiveerd internationaal team.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en cv te versturen tot en met 12 oktober 2020 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke via jobs [at] broederlijkdelen.be.

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Eline D’Haene, Programma Verantwoordelijke Senegal via eline.dhaene [at] broederlijkdelen.be of +32 (0)2 213 04 02.

Geselecteerde kandidaten worden in de tweede helft van oktober/begin november uitgenodigd voor een praktische proef en een sollicitatiegesprek. De geselecteerde kandidaat wordt gevraagd om deel te nemen aan een psychosociale test.

Over Broederlijk Delen

Samen met 140 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is.

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).