Lokale Vertegenwoordiger Democratische Republiek Congo

Broederlijk Delen heeft een Lokale Vertegenwoordiger in ieder partnerland. Deze vertegenwoordigt onze organisatie op het terrein en werkt intensief samen met de collega’s in Brussel. Momenteel zoeken we een nieuwe lokale vertegenwoordiger voor de Democratische Republiek Congo (RDC).

In een notendop

 • Een voltijds contract van 3 jaar, eenmalig verlengbaar tot 6 jaar;
 • Standplaats: Kinshasa;
 • Interventiezones: provincies Oost-Kasai, Kwilu en Kinshasa;
 • Thematiek: Socio-economische ontwikkeling van boerengemeenschappen, participatie van vrouwen en jongeren, uitbouw van een slagvaardige boerenbeweging en rechtenverdediging. 

Taakomschrijving

 • Je tekent mee het beleid uit in de regio en faciliteert participatieve programma-ontwikkeling met partners en in nauw overleg met de collega’s in Brussel;
 • Je bouwt duurzame relaties uit met partnerorganisaties, onder meer via regelmatige veldbezoeken;
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking tussen partners in DR Congo en België die aan duurzame ontwikkeling werken;
 • Je communiceert actief met de collega’s in Brussel over de evoluties op het terrein en in functie van financiering en opvolging van partners en programma’s;
 • Je volgt partners op m.b.t. resultaatgericht financieel en inhoudelijk beheer;
 • Je stimuleert capaciteitsversterking bij partners en binnen de verschillende onderdelen van het programma;
 • Je bevordert onderlinge samenwerking tussen actoren en hebt oog voor doelmatigheid en kwaliteitsverhoging in het programma;
 • Je zoekt overleg en synergie met relevante actoren en vertegenwoordigt Broederlijk Delen bij lokale en Belgische/Europese overheden;
 • Je draagt bij aan het kennisbeheer van de organisatie en van partners en geeft input vanuit de ervaringen op het terrein voor de bredere werking en het beleid van Broederlijk Delen. 

Profiel

 • Je hebt een Masterdiploma of een equivalente ervaring, bij voorkeur kennis van en ervaring met de socio-politieke context in rurale gebieden, het internationale rechtskader inzake inheemse volkeren, land- en milieurechten;
 • Je kan politiek gevoelige en conflictsituaties goed inschatten en bent in staat beslissingen te nemen onder stress;
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minimum 3 jaar in het Zuiden, bij voorkeur in Afrika;
 • Je hebt affiniteit met de Noord-Zuid-beweging en met Afrika, en je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen;
 • Je beschikt over een zeer grondige actieve kennis van het Frans. Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. Minimaal passieve kennis van het Engels is een meerwaarde;
 • Je hebt ervaring met participatieve veranderingsprocessen (ToC) en resultaatgericht project- en programmabeheer
 • Je hebt inzicht in theoretische, methodologische en praktische aspecten van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en in een programma-benadering en kan deze processen ook begeleiden;
 • Je kan goed analyseren en samenvatten en je hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van dossiers, rapporten en beleidsnota’s;
 • Je beschikt over sterke sociale, relationele, communicatieve vaardigheden binnen een interculturele context;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je kan een kleine ploeg coöperanten en/of vrijwilligers aansturen, coachen en opvolgen;
 • Je hebt een flexibele instelling en een innovatieve  geest met oog voor opportuniteiten;
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s;
 • Je beheerst de essentiële principes van  boekhouding en organisatiebeheer;
 • Je bent bereid regelmatig te reizen en een voldoende aanwezigheid op het terrein te verzekeren. Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van 3 jaar, eenmalig verlengbaar tot 6 jaar;
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de Belgische sociaal-culturele sector, met aansluiting bij de OSZ (de Overzeese Sociale Zekerheid);
 • Stimulerend werk binnen een gemotiveerd internationaal team.

Procedure

Je kan solliciteren door een motivatiebrief en cv te versturen vóór 20 april 2020 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke (Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel; via jobs [at] broederlijkdelen.be).

Meer informatie over de functie kan je opvragen bij Nele De Meyer​, diensthoofd Internationale Programma's, via nele.demeyer [at] broederlijkdelen.be of 02/213 04 67.

Geselecteerde kandidaten worden vanaf 23 april 2020 uitgenodigd voor een praktische proef en een sollicitatiegesprek. De geselecteerde kandidaat wordt gevraagd om deel te nemen aan een psychosociale test.

Over Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft, iedereen een stem heeft, en iedereen zich veilig voelt. Een wereld waarin iedereen wil leven en waar nog lang geleefd kan worden. Een wereld zonder ongelijkheid. Broederlijk Delen werkt samen met 130 partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Wij zetten zelf geen projecten op, maar ondersteunen de eigen plannen van de lokale bevolking.

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).