Lokale Vertegenwoordiger in Bolivia

Broederlijk Delen heeft in de verschillende partnerlanden een lokale vertegenwoordiger die de organisatie vertegenwoordigt op het terrein en intensief samenwerkt met de collega’s in Brussel. Momenteel zoeken we een nieuwe Lokale Vertegenwoordiger in Bolivia.

In een notendop

 • Begin contract: onderling af te spreken, maar bij voorkeur zo snel mogelijk.
 • Standplaats: La Paz.
 • Voornaamste interventiezones: Tierras Altas (departementen Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba) en Chaco (departementen Chuquisaca, Tarija en Santa Cruz).
 • Thematiek: verdediging van rechten van rurale inheemse en boerengemeenschappen die bedreigd worden door grootschalige ontginning van grondstoffen en agro-industrie en ondersteuning van lokale duurzame alternatieven.

Takenpakket

 • Je tekent mee het beleid uit in de regio en faciliteert samen met partners en in nauw overleg met de collega's in Brussel de ontwikkeling van ons programma.  Je bouwt duurzame relaties uit met partnerorganisaties, onder meer via regelmatige veldbezoeken.
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking tussen partners die aan duurzame ontwikkeling werken in Bolivia en België.
 • Je communiceert actief met de collega’s in Brussel over de evoluties op het terrein en in functie van financiering en opvolging van partners en programma’s.
 • Je volgt partners op m.b.t. resultaatgericht financieel en inhoudelijk beheer.
 • Je stimuleert capaciteitsversterking bij partners en binnen de verschillende onderdelen van het programma.
 • Je bevordert onderlinge samenwerking tussen actoren en hebt oog voor doelmatigheid en kwaliteitsverhoging in het programma.
 • Je zoekt overleg en synergie met relevante actoren en vertegenwoordigt Broederlijk Delen bij lokale en Belgische/Europese overheden.
 • Je draagt bij aan het kennisbeheer van de organisatie en van partners en geeft input vanuit de ervaringen op het terrein voor de bredere werking en het beleid van Broederlijk Delen. 

Profiel

 • Je hebt een Masterdiploma of een equivalente ervaring, bij voorkeur kennis van en ervaring met de socio-politieke context in rurale gebieden, het internationale rechtskader inzake inheemse volkeren, land- en milieurechten.
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minimum 3 jaar in het Zuiden, bij voorkeur in Latijns-Amerika.
 • Je hebt affiniteit met de noord-zuidbeweging en met Latijns-Amerika, en je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen.
 • Je beschikt over een zeer grondige actieve kennis van het Spaans. Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. Minimaal passieve kennis van het Engels en/of Frans is een meerwaarde.
 • Je kan politiek gevoelige en conflictsituaties goed inschatten en bent in staat beslissingen te nemen onder stress.
 • Je hebt ervaring met resultaatgericht project- en programmabeheer.
 • Je hebt ervaring met werken vanuit een rechtenbenadering.
 • Je hebt inzicht in theoretische, methodologische en praktische aspecten van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en in een programma-benadering en kan deze processen ook begeleiden.
 • Je kan goed analyseren en samenvatten en je hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van dossiers, rapporten en beleidsnota’s.
 • Je beschikt over sterke sociale, relationele, communicatieve vaardigheden binnen een interculturele context.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je kan een kleine ploeg coöperanten en/of vrijwilligers aansturen, coachen en opvolgen.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s.
 • Je beheerst de essentiële principes van  boekhouding en organisatiebeheer.
 • Je bent bereid regelmatig te reizen en een voldoende aanwezigheid op het terrein te verzekeren. Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van 3 jaar, éénmaal verlengbaar tot 6 jaar.
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de Belgische sociaal-culturele sector, met aansluiting bij de OSZ(de Overzeese Sociale Zekerheid).
 • Stimulerend werk binnen een gemotiveerd internationaal team. 

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen tot en met zondag 17 februari 2019 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs [at] broederlijkdelen.be

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Thomas Craenen via thomas.craenen [at] broederlijkdelen.be of 02/213.04.52. 

Geselecteerde kandidaten worden in de week van 20 februari 2019 uitgenodigd voor een praktische proef en desgevallend nadien voor een sollicitatiegesprek. De geselecteerde kandidaat wordt gevraagd om deel te nemen aan een psychosociale test. 

Over Broederlijk Delen

Samen met 130 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is. 

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).