U bent hier

Liturgie en spiritualiteit

Al meer dan vijftig jaar verbindt Broederlijk Delen de vastenspiritualiteit met solidariteit tussen mensen hier en mensen in Afrika en Latijns-Amerika.  

Centraal in de campagne van 2018 staat de oproep voor een wereldwijd duurzaam landbouw- en voedselsysteem, opdat er geen honger meer zou zijn in deze wereld. Het verhaal van de Oegandese Grace staat centraal. Zij slaagt er dankzij de hulp van partnerorganisatie COSIL in haar kinderen twee maaltijden per dag te geven. Maar dit is niet evident.

Dat mensen honger lijden is onrechtvaardig. Als God het voor het zeggen had, dan had iedereen voldoende te eten, ongeacht zijn of haar afkomst, zijn of haar plek in de wereld. Elk leeg bord is een zonde. Daarom zijn we solidair met de boeren in Oeganda en steunen we hun strijd tegen de honger, voor een duurzaam landbouwsysteem. De vasten is een uitgelezen periode om onze solidariteit en ons engagement aan te scherpen. Om werk te maken van Gods droom voor deze wereld en verbondenheid te creëren met de boeren in Oeganda.

Campagne 2018: Help honger de wereld uit

Campagnematerialen liturgie en spiritualiteit

Liturgische en spirituele activiteiten

Vrijwilligers in de parochies halen geld op voor het werk van Broederlijk Delen. 

Lees ook

Ter gelegenheid van 50 jaar encycliek Populorum Progressio hebben de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief ‘Populorum Communio’ gepubliceerd.

Onlangs werd bekend dat aartsbisschop Léonard de gemeenschap van de Begijnhofkerk wil overplaatsen naar een kerk in Molenbeek, buiten het Brussels centrum.