Laudato Si'

Op 18 juni 2015 bracht paus Franciscus zijn 'groene' encycliek Laudato Si' uit. Hij stelt hierin de band tussen ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid op scherp, en voedt daardoor het klimaatdebat met een indringend ethisch appèl.

De grenzen van onze groei

Paus Franciscus schaart zich ondubbelzinnig aan de kant van de klimaatwetenschappers. Hij windt er geen doekjes om: de mens is schuldig aan de klimaatverandering. De problemen blijven ontkennen, is zonde. Hij beroept zich expliciet op de laatste stand van de klimaatwetenschap.

Paus Franciscus zet zich expliciet af tegen het huidige neoliberale ontwikkelingsmode waarin vooruitgang synoniem is voor ‘groei.' Hij trekt volop de kaart van hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling Door een verlangzaming van het tempo van produceren en consumeren, kan elders ruimte geschapen worden voor nieuwe vormen van groei en ontwikkeling.

De tijd is gekomen om verminderde groei te accepteren in sommige delen van de wereld, om hulpbronnen te voorzien waarmee andere plaatsen gezonde groei kunnen ervaren.

Laudato Si' #94

Een globale ecologische bekering

Paus Franciscus gelooft in de mens en zijn mogelijkheden zichzelf te overstijgen. Hij roept op tot engagement en actie. Niet morgen, maar vandaag. Hij roept op tot een globale ecologische bekering, en richt zich daarbij niet enkel tot mensen zonder onderscheid.  Ieder individu wordt opnieuw aansprakelijk gehouden voor de bescherming van ons “gemeenschappelijke huis,” zodat de komende generaties op een duurzame, rechtvaardige manier een goed leven kunnen uitbouwen.

Als we het individualisme kunnen overstijgen, dan zullen we er echt in slagen om een andere levensstijl te ontwikkelen en fundamentele veranderingen in onze maatschappij teweeg te brengen.

Laudato Si' #208

Een integrale ecologie

Laudato Si' brengt paus Franciscus het ecologische en het sociale vraagstuk samen in een integrale ecologie. Hij beklemtoont dat ecologische en sociale onrechtvaardigheid hand in hand gaan. De zorg voor het milieu kan nooit los gezien worden van de zorg voor de mensen, en vooral voor de allerarmsten. Zij zijn het minst verantwoordelijk voor de klimaatverandering, maar zijn wel het grootste slachtoffer.

Elke ecologische benadering moet een sociaal luik bevatten dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de armen en de achtergestelden.

Laudato Si' #93

Een andere manier van leven

De oproep voor een andere manier van leven is niet vrijblijvend. Consequent handelen betekent dat we vanaf nu deze integrale ecologie in onze eigen levensstijl toepassen. Het gaat om een verantwoord ‘ecologisch burgerschap:’ bewust kiezen voor solidariteit en soberheid.

Blijvende inspiratie

Laudato Si' betekent een grote steun voor ons engagement rond ecologie en sociale rechtvaardigheid. Naar aanleiding van de eerste verjaardag van Laudato Si' vroegen wij politici, academici, en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij naar hun reactie. Hoe heeft Laudato Si' belangrijke politieke processen de COP21 in 2015 beïnvloed? Hoe heeft de encycliek het verhaal en de beweging van radicale verandering op individueel en collectief niveau geïnspireerd?

Bekijk onze interviews met Harjeet Singh van Climate Change at Action Aid, met Patricia Toia, Italiaans Europarlementslid (S&D), met Jean Pascal van Ypersele van de UCL en met Céline Devile van Alter'actifs.