Landbouw

Burundi is een van de armste landen ter wereld. 80 % van de bevolking moet rondkomen met minder dan 1 euro per dag. De Burundese overheid werkte de afgelopen jaren een nationaal landbouwbeleid uit. Hierin staat voedselzekerheid voorop en spelen coöperaties een sleutelrol. Maar het gewenste effect blijf uit: de voedselproductie neemt nauwelijks toe.

In werkelijkheid focust de Burundese overheid op nationale economische groei. Het houdt amper rekening met de positie van armere boeren, het milieu en het sociaal weefsel in gemeenschappen. Het beleid mikt op grootschalige, commerciële landbouw en laat weinig ruimte voor de kleine boeren om hun traditionele bedrijfsvoering verder te zetten.

Kleine boeren vallen uit de boot

Kleine boeren proberen risico’s te beperken. Niet de inkomsten staan voorop, wel voedselzekerheid en stabiliteit. Daarom kiezen ze voor een gemengd landbouwbedrijf met veeteelt, voedingsgewassen en marktgewassen in plaats van in te zetten op één of enkele marktgewassen. In de commerciële logica gaat de opbrengst naar wie meer inbrengt. Grote boeren weten hun kapitaal uit te breiden. Kleine boeren die aan overlevingslandbouw doen, dreigen uit de boot te vallen van de economische vooruitgang binnen de landbouwsector.

Koffieteelt

Koffie is het belangrijkste exportproduct in Burundi (zo'n 3/4de van de exportinkomsten). In Burundi vormt de koffieteelt een essentieel onderdeel van het familiale landbouwbedrijf. Voor vele families zijn de inkomsten van koffie een noodzakelijke aanvulling op wat geoogst wordt op hun kleine akkertjes. De laatste tijd is er veel onzekerheid ontstaan door het recente privatiseringsproces in de koffiesector. De overheid zet de deuren open voor rijke investeerders. Kleine boeren winnen hier weinig bij. Ze zijn de leveranciers van koffiebessen aan spelers die met de grootste winsten gaan lopen.

Het gemiddelde landoppervlak van boeren bedraagt slechts een halve hectare. En velen hebben zelfs geen land meer.

Burundi heeft een ontzettend hoge bevolkingsdichtheid en een zeer snel groeiende bevolking. Dat zorgt voor een enorme druk op grond, met snelle uitputting van de bodem tot gevolg.