Klimaatnetwerk

De klimaatopwarming vereist dringende actie. Structurele veranderingen in onze levensstijl zijn nodig om de stijging in gemiddelde globale temperaturen te beperken tot 1,5°C. Ecokerk roept groepen, organisaties en gemeenschappen op om alvast aan de slag te gaan met een eigen klimaatplan.

Een klimaatneutrale kerkgemeenschap

Ecokerk bouwt met Klimaatnetwerk aan een beweging van groepen, organisaties en gemeenschappen die ieder hun klimaatplan opstellen en dit de komende jaren ook stapsgewijs uitvoeren. Doel daarbij is om op termijn (netto) geen CO2 of andere broeikasgassen meer uit te stoten.

De zorg voor de natuur is deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven.

Paus Franciscus, Laudato Si’ 228

Ecokerk maakt er niet alleen een technisch of praktisch verhaal van. Ze brengen hun oproep in praktijk om samen te sleutelen aan onze levensstijl en om met elkaar en de ruimere gemeenschap in dialoog te gaan. Samen werken aan een klimaatplan is gemeenschapsvormend. In een wereld die ons uitnodigt tot individualisme en ongeremde consumptie gaat het ook over herstel van menselijke relaties. We hebben elkaars opgebouwde kennis en ervaring nodig om vooruit te komen, op weg naar een koolstofarme en klimaatneutrale werking.

Het Klimaatplan van Broederlijk Delen

Broederlijk Delen hecht een groot belang aan klimaat en milieu, zowel in zijn interne werking als in zijn activiteiten in het Zuiden en hier bij ons. Twee van onze drie hoofdthema’s – met name het recht op voedsel en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen – staan in direct verband met ecologische duurzaamheid.