Jongeren strijden met ODJ op alle fronten

Burkinees, Afrikaan, wereldburger

De 28-jarige Mohamed Dagano leerde 9 jaar geleden de Organisation Démocratique de la Jeunesse kennen in zijn geboortestad Dédougou. Als voorzitter van de lokale afdeling coördineerde hij er tal van activiteiten, enerzijds om naar de lokale bevolking en hun bekommernissen te luisteren, anderzijds om hen te informeren en hen aan te moedigen verder na te denken over oplossingen. Hij spoort hen aan zich te organiseren rond bepaalde grotere thema’s die hen en bij uitbreiding elke Burkinees, Afrikaan, wereldburger aanbelangen. Toen Dagano twee jaar later naar Ouagadougou verhuisde om er zijn universiteitsstudies aan te vangen, werd hij al snel het jongste en zeker niet minst actieve lid ooit van ODJ’s nationale bestuur.

Een strijd op alle fronten

Toen Dagano ODJ leerde kennen, bestond de organisatie al zo'n 7 jaar. Eind jaren ‘90 bereikte de populaire strijd tegen (de straffeloosheid van) het Burkinese regime een hoogtepunt na de moord op journalist Norbert Zongo. Alle lagen van de bevolking groepeerden zich en streden voor de verdediging van hun specifieke rechten: jongeren kwamen op voor een beter onderwijssysteem in studentenverenigingen, arbeiders voor betere werkomstandigheden in vakbonden, … Een strijd op alle fronten, maar zonder overkoepelende structuur. Maar de basis van de problemen die iedereen ondervond, was dezelfde: een regime dat de belangen en rechten van haar bevolking weinig of niet in acht neemt of er zelfs tegenin gaat. Het is deze 'leegte' die in december 2000 enkele strijdlustige jongeren aanzette tot het creëren van ODJ.

Het gaat verder

ODJ strijdt voor een rechtvaardiger beleid dat de rechten van héél het volk verdedigt en niet enkel een kleine elite in acht neemt.

Om meer Burkinezen te mobiliseren wil ODJ op lokaal niveau sensibiliseren en mensen bijeenbrengen rond concrete problemen. Zo komt de jongerenorganisatie op voor een rechtvaardiger beleid dat héél het volk verdedigt en niet enkel een kleine elite in acht neemt.

Dat de jongeren in Burkina niet bij de pakken blijven zitten, bleek de voorbije jaren heel concreet tijdens de volksopstand in 2014 en de staatsgreep in 2015 die door het volk verijdeld werd. Ze getuigen van een beweging met revolutionaire tint die nog lang haar hoogtepunt niet bereikte. Die omwenteling is niet het werk van enkelingen of van één enkele organisatie, maar de vrucht van het werk van heel wat verschillende, vaak door vrijwilligers gestrokken initiatieven. Stukje bij beetje creëren zij een bewustzijn bij alle lagen van de bevolking.

 

 

Kunnen onze partnerorganisaties het leven van de Burkinese jongeren verbeteren? Zeker. Maar niet alleen. Jouw schouders onder deze campagne zijn nodig. Geef de jongeren van ODJ een toekomst waarin ze hun eigen keuzes kunnen maken.