Jeugdverenigingen geven Haïti hoop

Broederlijk Delen steunt FIMCAP, een koepelorganisatie van parochiaal gebonden jeugdverenigingen, zoals Chirojeugd Vlaanderen en Kiwo Ayiti (Haïti).

Om de drie jaar beslist Chirojeugd Vlaanderen om met één jeugdbeweging stevigere banden te smeden en er een partnerschap mee aan te gaan.

Kiwo Ayiti = Chiro Haïti

In de zomer van 2012 maakten 12 Chiroleiders en -leidsters van Chirojeugd Vlaanderen kennis met Kiwo Ayiti. Kiwo, nee het is geen schrijffoutje. Het is de naam van Chiro Haïti.

Drie weken lang speelden, babbelden, zongen en dansten Vlaamse jongeren enthousiast samen met de Kiwoleden en hun leiding. Dat beaamde ook Raynold Nau, één van de Haïtiaanse jongeren op tegenbezoek deze zomer: “Wat toen opviel op kamp was de onuitputtelijke energie van de Belgen bij spelletjes, zelfs bij extreem warm weer.”

Van 19 juli tot en met 8 augustus 2014 kwamen 11 Kiwoleiders op inleefreis naar België om op hun beurt kennis te maken met de Chiro hier. De hoofddoelstelling van het partnerschap is ‘leren van elkaar’.

Op het programma stonden een verblijf in gastgezinnen, een bezoek aan enkele Belgische steden, op kamp gaan met een Chirogroep, veel spelletjes én een bezoek aan Broederlijk Delen.

Op bezoek in Brussel

Bij het bezoek van de Kiwoleiders op 31 juli, namen we de tijd om enkele kiwo’s te interviewen. Kiwo Ayiti werd opgericht in 1960 door Vlaamse missionarissen naar het voorbeeld van de Chiro hier.

Zonder jeugdverenigingen zou het chaos zijn

De situatie voor jongeren in Haïti is problematisch. Zo vertelt David Fortin, student sociaal werk: “Je moet rekening houden met de economische toestand van een land. Als een land meer ontwikkelt, komt een jongerenbeleid tot stand. Dat gebeurt niet zolang een land arm is. Jongeren in Haïti zijn aan zichzelf overgeleverd, zeker sinds de aardbeving. Er zijn nu heel wat eenoudergezinnen en sommige kinderen hebben beide ouders verloren.”

Geen ouders, geen opvoeding

Het onderwijs in Haïti is voornamelijk gebaseerd op leren lezen, schrijven en rekenen. De Kiwo vult de vakken wereldoriëntatie, biologie, aardrijkskunde en seksuele opvoeding in. De slogan van Kiwo Ayiti luidt niet toevallig: ‘Nan Kiwo… mwen grandi’, wat betekent ‘in de Chiro groei ik’.

Raynold Nau: “Doordat de ouders ontbreken, ontbreekt ook de familiale opvoeding. Zonder jeugdverenigingen zou het chaos zijn. We werken als Kiwo met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Dat is een voedingsbodem van hoop voor het land. Door Kiwo heb ik ook besloten om te kiezen voor mijn job als onderwijzer.”

Ook Widline Joachim getuigt: “Kiwo is mijn leven, het helpt me leven in het voetspoor van Jezus. Ik kreeg ook heel wat vorming. Ik ben niet langer timide. Ik durf zingen en dansen. Ik ben kiwo voor het leven.”