U bent hier

Jef en Fatima zijn al mee. En jij?

Wist je dat wereldwijd bijna 800 miljoen mensen honger lijden? Dat is 1 persoon op 9. Terwijl er genoeg eten wordt geproduceerd om iedereen te voeden.

Honger is slechts één voorbeeld van de ongelijkheid in de wereld. Elke dag groeit de kloof tussen zij die alles hebben en zij die niks hebben. Niet enkel in Afrika of Latijns-Amerika. Ook hier. 

Die ongelijkheid moet verdwijnen. Zodat iedereen dezelfde kansen krijgt op een waardig leven. Een wereld waarin iedereen mee is, daar willen we naartoe.

Daarom zetten we al meer dan 50 jaar in op Broederlijk Delen. Dankzij onze vrijwilligers en schenkers bezorgden we al honderdduizenden mensen dat ene noodzakelijke duwtje in de rug, waardoor ze uit hun situatie van armoede en ongelijkheid konden stappen.

En we blijven dat doen, samen. Tot echt iedereen mee is. 

Ook jouw bijdrage maakt een verschil.

Een nieuwe baseline

Dat Broederlijk Delen de plannen in het Zuiden steunt, dat weet je. Maar wist je Broederlijk Delen nog meer wil doen? De blik ruimer wil richten?

Doet Broederlijk Delen dan niet genoeg?

We ondersteunen de gemeenschappen in het Zuiden in hun strijd tegen ongelijkheid, we informeren en sensibiliseren, we trekken politici aan de mouw. We zetten steeds meer aan tot actie, niet alleen tijdens de vastenperiode. We stimuleren tot persoonlijke ommekeer: beter letten op wat we (niet) eten en kopen, minder water en grondstoffen verspillen …

En toch moeten we meer doen, anders beginnen kijken

Onze wereld is totaal veranderd. We weten al lang dat giften, hoe gul en nodig ze ook zijn, niet volstaan om de ongelijkheid te bannen. De kloof tussen rijk en arm is geen kwestie meer van Noord-Zuid. Globalisering op economisch, financieel en technologisch vlak maakt dat materiële zaken wereldwijd gaan. En toch neemt de ongelijkheid toe.

Wij allemaal zullen dus verder moeten gaan in het broederlijk delen, structureel en mondiaal. Ook de opbrengst van grondstoffen, kennis, ontwikkeling, sociale verworvenheden, … moeten gedeeld worden.

Een nieuw maatschappelijk project op wereldschaal

Broederlijk Delen roept op om verder te gaan, om meer te delen, hier en ginder. Niet vanuit angst, wel vanuit een inspiratie. Vanuit een duidelijke visie op rechtvaardigheid, aangewakkerd door een doorleefd solidariteitsgevoel. Want we willen dat iedereen mee kan, dat alle mensen gelijke kansen krijgen. Onze nieuwe baseline verwoordt dan ook ons visioen: we blijven Broederlijk Delen, tot iedereen mee is!

Broederlijk Delen zal nodig blijven, tot iedereen mee is. Daarvoor gaan we, hier en in het Zuiden.

Thérèse Coens, Voorzitter van Broederlijk Delen

Hoe pakken wij het aan...

Marco is een boer

Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.

... en wat levert het op

Sta stil bij enkele successen die we, met jouw tijd en geld, konden boeken.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat iedereen mee is?

Help ons te tonen hoeveel de kracht van solidariteit kan doen. Jouw bijdrage maakt een verschil!

Broederlijk Delen en honderden lokale vrijwilligers organiseren een heleboel acties om geld in te zamelen. Neem deel aan deze acties of zet er zelf eentje op poten.

Enkele tips en suggesties om je manier van leven te veranderen.