U bent hier

Ook in 2018 heeft Broederlijk Delen succesvol ingezet op de strijd tegen wereldwijde ongelijkheid. Dat was enkel mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke steun van vele vrijwilligers, schenkers en sympathisanten.

2018 in een notendop

  • 13 partnerlanden
  • 138 lokale organisaties
  • 2.774 lokale vrijwilligerswerkingen
  • 1.014 scholen steunden de campagne
  • 1.852‬ solidaire acties

Campagne 2018: Help honger de wereld uit

Onze campagne riep op tot solidariteit met de boeren in Oeganda en hun strijd tegen honger en voor een duurzaam landbouwsysteem. Het verhaal van de Oegandese Grace stond centraal.

De opbrengst van de campagne bedraagt bijna drie miljoen euro , een prachtig resultaat. Bovendien tekenden bijna 16.000 mensen onze petitie voor een eerlijker en duurzamer landbouwbeleid, van een krachtig signaal gesproken.

De cijfers

Broederlijk Delen sluit het jaar 2018 af met een positief financieel resultaat van 280.510 euro, waarmee we onze financiële basis verder versterken.

In 2018 zetten we 200.000 euro extra eigen middelen in om de besparing van de overheid op onze subsidies gedeeltelijk op te vangen naar de partners toe.

Toelichting bij de cijfers 2018

Medefinanciering door overheden en andere donoren

Raadpleeg ons volledig financieel overzicht

Sociale indicatoren 2018

In 2018 stond opnieuw een hele personeelsploeg paraat om elke dag het beste van zichzelf te geven. De sociale indicatoren tonen hoe onze personeelsploeg opgebouwd is en hoe we samenwerken.

Milieuindicatoren 2018

Sinds 2010 rapporteren we over zeven indicatoren die betrekking hebben op onze ecologische voetafdruk. Meten is weten, dus gebruiken we de vergelijking van jaarlijkse cijfers om, waar nodig, bij te sturen.

Bedankt Thérèse, welkom Wouter

Thérèse Coens gaf na zes jaar het voorzitterschap van Broederlijk Delen door aan Wouter Vandenhole. Met zijn achtergrond in mensenrechten en ontwikkeling kan hij een grote bijdrage leveren aan het werk van Broederlijk Delen.

Enkele opmerkelijke verhalen uit 2018

Senegalese boeren gaan de strijd aan tegen droogte en erosie. Met de hulp van onze partnerorganisaties graven ze grachten en bouwen ze stenen dijkjes.

Methodius Balyesiima, manager van onze Oegandese partnerorganisatie SEMCU, kwam op bezoek om bij te leren over de productie van chocolade.

In Nicaragua komen studenten op straat om te protesteren tegen het beleid van de regering Ortega. Met bloedige repressies tot gevolg.

Broederlijk Delen in de pers

Directeur Lieve Herijgers stelde tijdens haar bezoek aan Gaza vast hoe Palestijnen aan hun lot worden overgelaten. Ze roept de Europese Unie op tot actie.

Vervuild water door mijnbouw in Espinar

Beleidsmedewerker Wies Willems spoort België en de EU aan om hun rol op te nemen in de onderhandelingen over een bindend verdrag rond bedrijven en mensenrechten.

Karel Malfliet kwam teleurgesteld terug van de klimaattop in Katowice. Politici stellen diepgaande hervormingen uit en verkopen dit als realisme.

Heel wat mensen lijden nog steeds honger. Beleidsmedewerker Katelijne Suetens zoekt en vindt een van de oorzaken bij de manier waarop ons voedsel geteeld wordt.

Het dekolonisatiedebat mag niet beperkt blijven tot het Belgisch koloniaal beleid vóór de onafhankelijkheid in 1960, aldus beleidsmedewerker Nadia Nsayi.