U bent hier

Jaarverslag 2017

In ons jaarverslag ontdek je de behaalde resultaten in onze partnerlanden, de impact van ons politiek werk, en de opbrengst van onze fondsenwervende acties doorheen het jaar - met bijzondere aandacht voor onze jaarlijkse vastencampagne. Daarnaast geven we uitgebreid toelichting bij onze cijfers in 2017.

2017 in een notendop

  • 13 partnerlanden
  • 138 lokale organisaties
  • 2.917 lokale vrijwilligerswerkingen
  • 1.092 scholen steunden de campagne
  • 6.770.389 euro private inkomsten

Campagne 2017

In 2017 focuste onze jaarlijkse vastencampagne op Burkina Faso, een land dat kampt met lange droogteperiodes, uitgeputte gronden en een wispelturig klimaat.

"Stort regen voor Burkina Faso," luidde onze oproep. Voor de eerste keer konden mensen via sms ‘regen’ of een ‘regenwolkje’ storten via hun mobiele telefoon. Een oproep waar maar liefst 11.883 mensen gehoor aan gaven. Daarnaast konden we rekenen op de inzet van onze trouwe vrijwilligers en een onvoorwaardelijk engagement van en in vele scholen.

Het geheel van alle inzamelacties zorgde voor een opbrengst van 3,25 miljoen euro, een schitterend resultaat.

De cijfers

De private inkomsten

We sloten 2017 af met een totaalbedrag van 6.770.389 euro.

Broederlijk Delen dankt dit goed resultaat aan de loyale steun van tienduizenden schenkers en vrijwilligers. De belangrijkste inkomstenkanalen van fondsenwerving en hun procentueel aandeel in het totaalbedrag vind je in onderstaand overzicht.

Het budget voor Fondsenwerving

In 2017 spendeerde Broederlijk Delen netto 827.610 euro aan kosten voor fondsenwerving.

Dat komt overeen met 6,9% van de totale uitgaven. De fondsenwervingskosten vormen samen met de kosten voor algemeen beheer 2.147.585 euro of 16,5% van de totale uitgaven. Dat betekent dat 83,5% van de uitgaven rechtstreeks naar de doelstelling van Broederlijk Delen gaat.

Enkele opmerkelijke verhalen uit 2017

2017 wordt een cruciaal jaar in het Colombiaanse vredesproces.

Programmaverantwoordelijke Luk Verbeke brengt verslag uit over zijn bezoek aan onze partners.

Overvloedige regenval in het kustgebied in Midden- en Noord-Peru zorgt voor overstromingen en modderstromen.

Promotor, Centro Humboldt, Nicaragua, klimaat, klimaatakkoord

President Daniel Ortega bevestigt dat Nicaragua op 22 november 2017 toetreedt tot het internationale klimaatakkoord.

Techniek van de zai, Burkina Faso, landbouw, verwoestijning

De Unie van Naamgroepen van Koumbri in Noord-Burkina Faso voert al zo’n 30 jaar strijd tegen de oprukkende woestijn.

De Oegandese ngo Kiima Foods helpt boerengroepen bij de overschakeling van overlevingslandbouw naar marktgerichte en duurzame landbouw.

Ondersteun het werk dat wij doen

Doe een gift online

Of doe een overschrijving op BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling: +++201/1000/03613+++