Van noodhulp naar structurele hulp, van Congo naar de hele wereld

Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie. De aanleiding was de hongersnood in Kasaï, Congo. De katholieke kerk riep bij monde van Kardinaal Van Roey op om in de vastenperiode een gift te doen voor een volk in nood: de verdreven Balubabevolking.

In de daaropvolgende jaren ging Broederlijk Delen ook in andere landen aan de slag: eerst in Afrika, vervolgens in Latijns-Amerika en Azië. Daarna evolueerde Broederlijk Delen naar een ngo die op structurele manier aan ontwikkelingssamenwerking doet. Zo kunnen de diepere oorzaken van armoede in het Zuiden aangepakt worden. Broederlijk Delen gaf daarbij prioriteit aan die projecten die gemeenschappen de kans gaven om zelfredzaam te worden, zonder steun van buitenaf.

Bij ons groeide de nood aan verdere sensibilisering en informatieverstrekking over het Zuiden. Er werd nog te veel in termen van liefdadigheid gesproken. Broederlijk Delen wilde medelijden vervangen door een oproep voor internationale rechtvaardigheid. De jaarlijkse vastencampagne 40 dagen voor Pasen, was, en is, hiervoor een sleutelinstrument.

Ook het belang van de politieke dimensie van solidariteit groeide. Onrecht en ongelijkheid worden vooral veroorzaakt door scheve economische en politieke verhoudingen. Meer dan eens slaagden we erin de publieke opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden via ons politiek werk.

Onze christelijke inspiratie

De rode draad doorheen onze werking is onze christelijke inspiratie. Deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken. Zo werken wij met de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

We vertrekken vanuit het talent dat ter plaatse aanwezig is, met respect voor de lokale cultuur.

In Vlaanderen geven we eigentijdse invulling aan de vasten. We roepen op om de tendens van ‘steeds meer’ naast ons neer te leggen. Wij pleiten voor 'genoeg is goed': de bewuste keuze voor een leven waarin er aandacht is voor de draagkracht van de aarde en van elkaar. De strijd tegen ongelijkheid kunnen we enkel winnen door stil te staan bij onze eigen materialistische levenswijze. En vervolgens wat we te veel hebben delen (en herverdelen) met diegenen die minder hebben. De nodige inspiratie vinden we bij onze partnerorganisaties in het Zuiden. Van hen leren we tot harmonie te komen, met de natuur en met elkaar.

Broederlijk Delen Koffiestop