Hoe zien de voorbereiding en de nawerking er uit?

Voorbereiding

Als deelnemer aan een inleefreis word je intensief voorbereid. Tijdens twee weekends met overnachting krijg je een grondige vorming, waarop we elke inleefreiziger verwachten. Deze inleefreis is immers niet zomaar een reis, maar ook een onderdompeling in een andere cultuur.

Het eerste weekend heeft plaats op zaterdag en zondag 24 en 25 februari 2018. Het tweede op zaterdag en zondag 5 en 6 mei 2018.

Onderwerpen zijn o.a.:

 • Kennismaking met elkaar en elkaars verwachtingen;
 • De visie van Broederlijk Delen op ontwikkelingssamenwerking en de manier waarop we werken met partnerorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika;
 • Scherpstellen van je eigen kijk op ontwikkelingen in deze wereld;
 • Guatemala: dagelijks leven, geschiedenis, cultuur, onderwijs, religie, politiek, economie en ecologie;
 • Interculturele communicatie;
 • Werking van de partnerorganisaties die we zullen bezoeken;
 • De Broederlijk Delencampagne van 2019 en de campagnematerialen;
 • Bezoek aan het Guatemala-inleefatelier van Studio Globo;
 • Praktische info (inentingen, medicatie, reistas, administratie, internationaal paspoort, reisprogramma, taakverdeling tijdens de reis, …);
 • We verwachten dat je je in de mate van het mogelijke persoonlijk voorbereidt door te lezen. Wij bezorgen je lectuur en geven je leestips;
 • ...

Nawerking: je inzet in België

Het programma eindigt niet met de inleefreis zelf. We verwachten van jou dat je je indrukken van de reis hier in België deelt. Je bent geen expert, maar je hebt met eigen ogen de realiteit in Guatemala gezien. Dat maakt van jou een bevoorrechte getuige.

Jouw verhaal is persoonlijk en het spreekt mensen vaak meer aan dan een droge technische voordracht. Met jouw kritisch inzicht en je persoonlijke ervaring kan je vertellen over de rijkdom, de waarden en de kracht van mensen elders in de wereld. Zo kan je ook anderen aan het denken zetten.

We rekenen op je medewerking in het kader van de Broederlijk Delencampagne, tijdens de periode november 2018 - april 2019, maar later kan het ook daarbuiten.

Er is een hele waaier aan mogelijkheden

Ben je een vlotte prater? Dan kan je over je ervaring vertellen tijdens een Broederlijk Delenbijeenkomst, of je kan zelf een fotoavond of een andere activiteit organiseren. Je kan meewerken aan educatief materiaal of de campagne op je school actief mee uitbouwen. Je kan je verhaal vertellen tijdens een lanceermoment van de campagne in jouw buurt. En nog veel meer.

Samen met de medewerker uit jouw regio bepaal je wat je doet en hij/zij zal je daar ook bij ondersteunen. We bekijken hoe je je eigen netwerk (familie, vrienden, werk, vereniging) hierbij kan betrekken. En we houden rekening met jouw talenten en met je haalbare tijdsinvestering.

Dit engagement is een belangrijk onderdeel in het hele inleefreistraject.

Op de terugkomdag na de reis, zaterdag 13 oktober 2018, komen we met alle deelnemers nog een keer samen om deze inzet te bespreken, om herinneringen op te halen en foto’s te bekijken