U bent hier

Senegal

Genoeg voedsel en een waardig inkomen voor 12.000 boerenfamilies op het Senegalese platteland. Dat is waar Broederlijk Delen met 8 lokale partnerorganisaties naar streeft. Samen werken we aan een vruchtbaar en leefbaar platteland.

De uitdagingen

Senegal slaagt er niet in zijn bevolking te voeden. De overheid verwaarloosde jarenlang de landbouw en de regio kampt met lange droogteperiodes, uitgeputte gronden en een wispelturig klimaat. Daardoor leeft het grootste deel van de bevolking op het platteland in armoede.

77 % van de Senegalese bevolking leeft van de landbouw. De laatste jaren is de opbrengst van de oogst erg gedaald. Het regent steeds minder en onregelmatiger, en vruchtbare gronden verdwijnen.

Broederlijk Delen steunt partnerorganisaties op het Plateau van Thiès en in de Vallei van de grote Baobolong.

Armoede en honger nemen toe op het platteland. Jonge mensen zoeken hun toekomst in de stad.

Wat doet Broederlijk Delen?

Samen met lokale bevolking maken we het Senegalese platteland weer leefbaar en vruchtbaar, en de landbouw winstgevend. We helpen hen zich te wapenen tegen gevolgen van klimaatverandering en op te komen voor hun rechten.

Ibrahima toont trots zijn veld aan Katelijne

Katelijne Suetens was zes jaar lang onze lokale vertegenwoordiger in Senegal. Ze zag met eigen ogen hoe Broederlijk Delen en de partnerorganisaties een verschil maken voor boeren zoals Ibrahima.

Biomarkt in Senegal

In Senegal werkt Broederlijk Delen samen met AGRéCOL. Deze organisatie promoot biologische landbouw. Ze helpt de boeren ook met de verkoop van hun producten na de oogst.

Broederlijk Delen werkt in Senegal samen met acht partnerorganisaties. Zij investeren we in het herstel van de bodemvruchtbaarheid. Zodat familiale landbouwbedrijfjes weer winstgevend kunnen worden.

Nieuws en persberichten

Twee weken na de eerste besmetting volgen de eerste maatregelen. Maar wat als het tot een uitbraak komt? De uitdagingen blijven groot.

Senegalese boeren gaan de strijd aan tegen droogte en erosie. Met de hulp van onze partnerorganisaties graven ze grachten en bouwen ze stenen dijkjes.

Contactpersoon

Eline D'Haene
Programmaverantwoordelijke Burkina Faso en Senegal
Eline.DHaene [at] broederlijkdelen.be
Goele Drijkoningen
Lokaal Vertegenwoordiger Senegal
goele.drijkoningen [at] broederlijkdelen.be